UMnu uBongani Skosana, umsunguli weLet’s Bag It, eqoqa udoti yaseSiyabuswa, eMpumalanga

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuba yiqhathanzipho kumholele ekusunguleni ibhizinisi lokuqoqa izibi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

IBIMKHATHAZA indlela okubukeka ngayo indawo yangakubo ehlala ingcolile isikhathi esiningi. Kuthe ngelinye ilanga wafikelwa wumbuzo wokuthi yiliphi iqhaza angaba nalo ukushintsha loko? Impendulo kwaba wukuthi akaqale ibhizinisi lokuqoqa udoti emizini yabantu.

UMnu uBongani Skosana, oneminyaka ewu-30 waseSiyabuswa, eMpumalanga, uwumsunguli weLet’s Bag It, ibhizinisi eliqoqa udoti eSiyabuswa namaphethelo.

Elanda ngeLet’s Bag It, ayiqale ngo-Agasti ngonyaka odlule, uthi bese kuyisikhathi eside imkhathaza indlela okubukeka ngayo indawo yangakubo, imigwaqo yakhona nemizi eminingi kuhlale kungcolile.

“Kwathi ngelinye ilanga ngabona izingane zidlala ngodoti oyingozi emgwaqweni, loko kwangikhathaza kakhulu emoyeni kwenza ngafisa kube khona engikwenzayo ukuguqula lesi simo, yasunguleka kanjalo-ke iLet’s Bag It.

“Nokuba wumuntu oyinono nokhonze inhlanzeko kube nesandla ekutheni ngiqale ibhizinisi elinjengaleli. Angizwani nhlobo nendawo engcolile,” kulanda yena.

Njalo ngemiSombuluko uhambela imizi yamakhasimende akhe, asawu-27 okwamanje, aqoqe imigqomo kadoti bese ewabiza uR150 ikhasimende ngalinye ngenyanga.

Imigqomo yeLet’s Bag It yokuqoqa udoti emizini yamakhasimende

“Ngisiza nangokuqoqa udoti osala uma kukade kwakhiwa emizini yabantu, ngiqashise ngemigqomo yodoti kwabasuke benze imicimbi. Imigqomo emine iqashisa uR600, eyisithupha yona iqashisa uR750,” kuchaza uSkosana.

Uthi eqala iLet’s Bag it uke waba nenselelo yokulahlekelwa ngamakhasimende amaningi ngenxa yokuthi ubengenayo imigqomo yodoti, nobekwenza athembele kumasipala wendawo.

“Okunye okuyinkinga futhi wukuthi ngisebenzisa iveni yomfowethu ukuhambela imizi yamakhasimende ami, okubuye kuphazamise umsebenzi ngenxa yokuthi kuyenzeka afune ukuyisebenzisa ngesikhathi sebhizinisi,” kusho yena.

Uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukubekezela, ukuxhumana nabantu kahle, ukucwaninga, ukuzicija ngolwazi nokuzikhandla ukuze akhulise ibhizinisi.

Weluleka abafuna ukuqala amabhizinisi ukuthi bangawudeleli umcabango webhizinisi abanawo. “Kunalokho abagxilise imiqondo yabo ekufezeni lokho abazobe sebekuqalile bese bengaphosi ithawula ezimweni ezinzima,” kweluleka uSkosana.

Uthi ufisa ukuthola iloli nemigqomo kadoti ezokwenza umsebenzi ube lula, akhulise isibalo samakhasimende akhe bese evula namathuba emisebenzi.

Facebook: Let’s Bag It

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page