UMnu uNhlakanipho Dhlamuka, umnikazi weSole Cleanic yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ubefisa ukuthula umthwalo emahlombe amakhasimende oqale ibhizinisi lokuhlanza izicathulo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUNQENA kwabantu ukuhlanza izicathulo zabo kwenze wafisa ukubasiza. Usungule ibhizinisi lokuhlanza izicathulo, azishintshe nombala zibukeke zizintsha esebenzisa imikhiqizo yekhethelo.

UMnu uNhlakanipho Dhlamuka, oneminyaka ewu-32, waseNtuzuma, eThekwini, KwaZulu-Natali, kodwa osezinze KwaMashu, wumsunguli weSole Cleanic, ehlanza lonke uhlobo lwesicathulo. UDhlamuka uyi-social media strategist eDigitas Liquorice.

Elanda ngokusungula kwakhe iSole Cleanic ngo-2019, uthi wabona ukuthi iningi labantu liyanqena ukuhlanza izicathulo. “E-Sole Cleanic ngisebenzisa imikhiqizo yekhethelo neyimfihlo yami ukuhlanza izicathulo zibukeke zizintsha, ngizishintshe nombala, okungenye yezinto eyenza ngihluke kwengincintisana nabo.

“Lo msebenzi uthatha usuku kuya kwezimbili ukuhlanza isicathulo. Okwamanje sitholakala KwaMashu naseThekwini, sisebenzise i-courier service emakhasimendeni akude neTheku,” kusho yena. UDhlamuka ulekelelwa yizisebenzi ezimbili okwamanje.

Sivuka sibe sisha iscathulo esithintwe yisandla seSole Cleanic

Uthi kusukela ngo-2019 eSole Cleanic sebehlanze izicathulo ezingaphezu kweziwu-500, okukhona kuzona ezosaziwayo. Ubale kubona uBeast, uJunior De Rocka noDladla Mshunqisi.

Ubiza uR80 kuya kuR180 ukuhlanza isicathulo, kuye ngokuthi ungakanani umsebenzi odinga ukwenziwa.

Ezingqinambeni ake wabhekana nazo yinkinga yamakhasimende aqhamuka esefuna ukwenzelwa umsebenzi ngokushesha, ekubeni kusuke kunama-oda asuke esefakiwe ngaphambi kwawo. “Loko kuyayiphazamisa indlela yokusebenza kodwa-ke ngijabule ngendlela ibhizinisi elihamba ngayo nesibalo samakhasimende siyakhula usuku nosuku.”

UDhlamuka uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukuthemba nokukholelwa ebhizinisini lakhe, nokuphatha amakhasimende akhe ngendlela efanayo.

Amateki aphuma emhlophe qwa eSole Cleanic

Ululeke abafisa ukuqala ibhizinisi ukuthi benze ucwaningo ngebhizinisi abafuna ukuliqala, benze isiqiniseko sokuthi baqala ibhizinisi elehlukile nelizoba wusizo kubantu.

Uthi ufisa ukuba nendawo enkulu yokusebenza eThekwini, agcine evula amagatsha eSole Cleanic kwamanye amadolobha ezweni.

Facebook: Sole Cleanic

Instagram: solecleanic

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page