UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uqoke uNksz uThabi Nkosi abe wuSihlalo omusha webhodi yeLand Bank. UNksz uNkosi uwusomnotho wezolimo. uGodongwana uqoke noNksz uPamela Mondliwa, naye owusomnotho nofundisa enyuvesi, ukuthi abe wumeluleki wakhe wezomnotho noNksz uNokwanda Mahori njengobheke izindaba zalo mnyango ePhalamende.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page