UMNYANGO wezeziMali KwaZulu-Natali uthe uzothatha uR200 million kwezinye izinhlelo ngenhloso yokuxhasa isikhwama sokusiza osomabhizinisi abasafufusa, i-Operation Vula Fund. Inkampani iyinye ikwazi ukuthola imali ephakathi kukaR200 000 noR2m kuye nokuthi ibifake isicelo ngokwasiphi isigaba.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page