UNksz uThembelihle Vilakazi, umsunguli weTMV Collection

Izithombe: Zithunyelwe

Osanda kuqala ibhizinisi lobucwebe namaphupho amakhulu. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKHULE efisa ukuba wusomabhizinisi kodwa engazi ukuthi angaqala hlobo luni lwebhizinisi. Kuthe ngenye imini wazithela phezu kwesikhangiso senkampani yaphesheya kwezilwandle edayisa ubucwebe, yavuka intshisekelo yeminyaka lokuqala ibhizinisi, waqala inkampani edayisa ubucwebe begolide.

UNksz uThembelihle Vilakazi, oneminyaka ewu-25, waseMadadeni, eNewcastle, KwaZulu-Natali, uwumsunguli we-TMV Collection, ibhizinisi lobucwebe begolide. Lobu bucwebe ubuthenga enkampanini yaseChina bese ebudayisa ezweni lonke.

Elanda ngeTMV, ayisungule ngoJuni nonyaka, uthi kwakuvele kuyisifiso sakhe seminyaka ukuqala ibhizinisi kodwa akangasheshe wangena kwezamabhizinisi, ngoba esabheka ukuthi aqale elinjani.

“Kuthe ngelinye ilanga (ngiku-Instagram), ngazithela phezu kwesikhangiso senye inkampani yaseCanada eyenza ubucwebe, lavuka kanjalo-ke ilukululu lokuqala ibhizinisi nami nganquma ukudayisa (ubucwebe) begolide,” kulanda yena.

UNksz uVilakazi, oneziqu ze-Chemical Medicinal Practice zase-University of Pretoria, uthi ukuba wumuntu othanda ubucwebe obunjengemigexo, amacici, izindandatho nokunye asekudayisa manje, nakho kuholele ekutheni aqale  iTMV Collection.

Obunye bobucwebe beTMV Collection

“(Nokuthi) ngathi uma sengicabangisisa, ngabona ukuthi akekho umuntu onebhizinisi lobucwebe eNewcastle namaphethelo, kwaba wumqondo omuhle kimi ukuthi ngiliqale ukuze abantu ababufunayo bangaphoqeleki ukuya edolobheni ukuze babuthole,” kusho uNksz uVilakazi.

Uthi okwenza ubucwebe bakhe, obubiza uR120 kuya kuR300, kwehluke kobezinye izinkampani wukuthi benziwe ngezinga eliphezulu, abusiqubuli isikhumba futhi abuphucuki umbala noma bungangena emanzini.

Uthi ukuqala ibhizinisi izwe lihaqwe yiCOVID-19 kuke kwenza izinto zaba nzima, ubucwebe abudayisayo bubuye bungafiki ngesikhathi ngenxa yemithetho yokuvalwa kwezwe.

“Kodwa-ke ukwesekwa wumndeni wami, abantu baseNewcastle nawo wonke amakhasimende ami kwenze ngama ezikhathini ezinzima, kwaphinde kwangifundisa ukubekezela. Ukuqonda nesizathu esenza ngaqala leli bhizinisi, nako kwenze ngayibamba noma ishisa,” kusho yena.

Weluleke abafuna ukuqala amabhizinisi ukuthi benze ucwaningo bese bengalindi ukuthi baze babe nayo yonke into ngaphambi kokuthi baqale.

Uthe maduze uzovula isitolo esi-online esizokwenza kube lula emakhasimendeni ukufaka i-oda, athe kuthatha usuku ukuthi kufike uma ikhasimende selikhokhile.

“Ngifuna nokwengeza ngolunye uhlobo lobucwebe (maduze) futhi ngifuna ukugcina senginendawo yami yokusebenzela, ngakhe namathuba emisebenzi,” kuphetha uNksz uVilakazi.

Facebook: TMV Collection

Instagram: tmvcollection

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page