UMnu uSphelele Mnguni, umnikazi weZulu Swag yaseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uqhubeke lapho okwagcina khona uninalume onebhizinisi lezimbadada zesimanje. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UNINALUME wayenebhizinisi elenza izimbadada, okuthe uma edlula emhlabeni alanganakwa muntu. Ubone kungaba yiphutha ukuyeka umbono kaninalume uphele kanjalo nje, waqhubeka lapho agcina khona ukuqhuba ibhizinisi lezimbadada ezenziwa ngendlela yesimanje.

Lowo wuMnu uSphelele Mnguni waseNgwelezane, Empangeni, KwaZulu-Natal, umnikazi weZulu Swag.

UMnguni, oneminyaka ewu-37, uthi wabona kukhona angakwenza ukuze umsebenzi kaninalume ungapheleli ezeni. Uthathe leso sisekelo wasihlanganisa nobuchwepheshe besimanje ukuze lichume futhi lihluke kwamanye.

“Kwathi sekudlule umalume emhlabeni ngabona ukuthi kukhona engingakwenza (ukuqhubeka) lapho ayegcine khona, njengoba yena ayezenzela nje kuyibhizinisi elingabhaliswe ndawo. Ngibe senginquma ukubuya eKapa, lapho ngihlale khona iminyaka ewu-15 ngenxa yomsebenzi, ngazosebenzela eThekwini ngoba ngabona ukuthi yiyona ndawo engingalichumisa kahle kuyona.

“Okwamanje umkhiqizo weZulu Swag siwenzela (eMlaza) ngokulekelelwa yizisebenzi ezine ezisebenza ngokugcwele, nokuthi uma umningi umsebenzi odinga ukwenziwa, ngiqashe eziyitoho ukuze kusheshe,” kusho yena.

Umkhiqizo weZulu Swag

Uthi ukwenza izimbadada zabo ngendlela yezimanje nangobunyoninco, baphinde babe nesitolo esi-online kwenza ukuthi behluke kwabancintisana nabo.

Izimbadada zeZulu Swag zibiza uR300 ezabadala noR220 ezezingane.

“Ibhizinisi liyakhula usuku nosuku kusukela ngaqala ukugxila kulona nyakenye. Baningi kakhulu abantu abafuna izimbadada zethu. (Kumanje) sibhekene nama-oda angaphezu kuka-200 okumele siwenze.

“Okunye okuphinde kube yinselelo enkulu wukuthi abantu abakayejwayeli indlela esisebenza ngayo yokufaka ama-oda online, nokuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube nenkinga kwabasithumelela izimbadada zigcine zingafiki emakhasimendeni ngesikhathi,” kusho uMnguni.

UMnguni ekhangisa ngezinye zezimpahla zeZulu Swag

Uthi ukuphatha iZulu Swag kwenze wafunda ukusebenzisana namakhasimende nokuphatha kahle izisebenzi.

“Abafuna ukuqala amabhizinisi ngingabeluleka ngokuthi baqale ngokuncane abanakho, baqikelele ukuthi amabhizinisi bawasusa phansi bakhule kanjalo,” kucebisa uMnguni.

Uphethe ngokuthi ufisa ukugcina esesebenzisana nezitolo ezizodayisa imikhiqizo yeZulu Swag.

Facebook: Zulu Swag

Instagram: zuluswag

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page