ISIKHULU esiphezulu seDurban Chamber of Commerce & Industry uNkk uPalesa Phili sesihlabe imibhikisho esivame ukuqubuka kuN3. UNkk uPhili uthi ukuvalwa kwalo mgwaqo kuyakhathaza, ikakhulukazi ngoba umnotho waKwaZulu-Natali uthembele kakhulu kuwona njengoba uxhumanisa amachweba amabili esifundazwe namanye amazwe aseNingizimu ne-Afrika

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page