OMnu uTshepo Sithole noMzokhona Maxase, abangabanikazi beCubic38 yaseGermiston, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Basungule inkampani kapholishi ekhulayo futhi eyonga imvelo. Omunye wabo uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UKUHLANGANA kwabanganI ababili baseezifundazweni ezihlukene kuholele ekuqaleni kwebhizinisi likapholishi wezicathulo nowamathayi ezimoto.

UMnu uTshepo Sithole, odabuka eBenoni, eGauteng, nomngani wakhe uMnu uMzokhona Maxase waseHluhluwe, KwaZulu-Natali, bahlangane eTshwane University of Technology (eTUT) behlala ndawonye endaweni yabafundi.

Lezi zinsizwa zinebhizinisi iCubic38 elikhiqiza upholishi wamathayi nezicathulo owenziwa ngamathayi agayiwe.

“Siqale ibhizinisi egaraji lapho kwakuhlala khona abafundi eTUT. Kuthe ngelinye ilanga kunesiteleka esikoleni sayovakashela omunye umngani owabe enebhizinisi lokugaya imfucuza kabusha. Yilapho sabona khona umsebenzi nokubaluleka kwamathayi amadala agayiwe. Ngicabanga ukuthi umqondo webhizinisi uqhamuke lapho,” kulanda  uSithole.

I-Cubic38 iqale ngo-2017 besayihlela kanti manje isiyibhizinisi elikhulayo nelaziwayo ePitoli.

“Besazi ukuthi sifisa ukuba namabhizinisi noma sasingenalo ulwazi ngohlobo lwebhizinisi esasizongena kulona. Into enye esisize kakhulu wukuhambela izingqungquthela zamabhizinisi lapho (kucijwa) khona osomabhizinisi. Siyayihamba imihlangano efana naleyo futhi kuningi esikuzuzile,” kuqhuba yena. 

Ikomkhulu laleli bhizinisi liseGermiston, nokuyilapho kugaywa khona amathayi ukuze kuphume khona ilahle eligayiwe elisetshenziswa ukwenza upholishi. 

Ukukhulisa ibhizinisi basizwe wukuxhaswa yizinkampani ezihlukene ngenxa yomqondo webhizinisi ohlukile wabo. Lezi zinkampani yiRed Bull Amaphiko, iStandard Bank Innovation, i-Innovation Hub, iTechnology Innovation Agency neTUT.

“Kuthe uma kufika isikhathi (se-COVID-19), sakwazi ukuthi singamoshi imali ebesiyithole kulezi zikhungo ukuthi siqhube ibhizinisi, sisebenzisa yona ukuqinisekisa ukuthi ibhizinisi aliwi.

Upholishi weCubic38 uklelile usulungele amakhasimende

Siyazincoma kakhulu ngendlela esenze ngayo sibambisene ngoba enye yezinto ezibalulekile wukuthi singayithengi into engadingeki ebhizinisini,” kusho uSithole. 

Bobabili uSithole noMaxase sebeziphothulile izifundo zabo. USithole uneziqu ze-Sport Management kanti uMaxase abe neze-Logistics Management

Upholishi wamasondo ezimoto waseCubic38

Okwamanje iCubic38 ithengwa kusetshenziswa izinkundla zokuxhumana zaleli bhizinisi bese umuntu eposelwa. Ikhona nasezitolo zaseMamelodi, eTshwane.

Okwamanje lo pholishi utholakala ngezitsha ezimbili, esiwu-50ml obiza uR15 no-100ml obiza uR30 isitsha.

“Siyakwazi kodwa ukuthi uma ikhasimende lifisa isitsha esikhulu, ikakhulukazi laba abanamabhizinisi okuwasha izimoto, simenzele umuntu isitsha esikhulu,” kuqhuba uSithole.

I-Cubic38 okwamanje iqashe abantu ababili. Nokho uhlelo wukuthi bagcine beyisishiyagalolunye abazosebenza uma sekubalwa nabanikazi balo.

Bathi into eyenza iCubic38 ihluke wukuthi upholishi wabo awucekeli imvelo phansi, ngisho nanendlela owenziwa ngayo. Labo somabhizinisi ngesikhathi beqala inkampani babebheka nesixazululo sezinto eziyingozi kwimvelo nomoya ophefumulwa abantu.

Facebook: Cubic_38

Istagram: Cubic_38

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page