UNkk uNhlanhla Khanyile, umnikazi weNgwanecakeangels yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Wangena engaqondile ebhizinisini lamakhekhe eselidlondlobele laze lanamakhasimende nakwezinye izifundazwe. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

EMINYAKENI eyisishiyagalombili edlule enye yamadodana akhe yayizogubha usuku lokuzalwa. Wahluleka wancama ebheka ikhekhe elalihlotshiswe ngopopayi owu-Mickey Mouse eyayiwufuna. Wagcina engene kwi-internet ukucwaninga ukuthi lenziwa kanjani, walibhaka yena lelo khekhe.   

Uthi noma umhlobiso wawumuhle kodwa ikhekhe lalingenasimanga. Kwaqhamuka elinye ithuba lokuphucula ikhono lakhe mhla umshana wakhe egubha usuku lokuzalwa; kwaba nguyena owenza ikhekhe lalowo mcimbi. Wayazi ukuthi lelo yithuba lokuzikhangisa ngoba kwakuzoba khona nabanye abantu. Emva kwalokho, kuqale kwangena ama-oda eqhamuka ezihlotsheni nabangani, lasunguleka kanjalo ibhizinisi lamakhekhe ne-dessert iNgwanecakeangels.

UNkk uNhlanhla Khanyile, oneminyaka ewu-38, uthi kwasheshe kwamcacela ukuthi leli kuzoba yibhizinisi, nokwenza ukuthi zithi zisuka nje amadaka waqinisekisa ukuthi ubhalisa kahle yonke into futhi uvula ne-akhawunti yasebhange yebhizinisi ukuze imali yomsebenzi ingaxubani neyakhe.

“Kwangisiza ukuthi ngangike ngaye esikhungweni semfundo ephakeme. Ngesikhathi ngisenza i-Hospitality Management, safunda i-Business Management ne-Marketing Management. Mina ngiyazimisela kuyona yonke into engiyenzayo, ibhizinisi ngalibhalisa (ngo-2013) kanti nobaba (walapha ekhaya) uyazithanda izinto eziphathelene namabhizinisi nokululekana ngawo ngenxa yokuthi naye uke wafunda wangena kakhulu kwezamabhizinisi.

“Ngiwumuntu oqikelelayo nasemalini. Uma kukhona imali engenayo ngangifuna ukuthi ingangeni kwi-akhawunti yami kodwa ingene kweyebhizinisi. Kusukela ekuqaleni nje, akuzange kimina kube yinto yokuzidlalela kodwa (ngayiphatha) njengebhizinisi,” kukhumbula yena.

Nakuba naye ephazamisekile ngenxa yeCOVID-19, ngoba kusho ukuvaleka kwemicimbi, kodwa ngale kwalokho ibhizinisi lihamba kahle njengoba ethi uma izinto zihamba ngokujwayelekile uyawenza okungenani amakhekhe awu-15 ngesonto. Ukwengeza i-dessert yinto ayiqale ngenkathi kuvalwe izwe.

Elinye lamakhekhe eNgwanecakeangels

Ngaphambi kokuzisebenza uNkk uKhanyile usebenze ezimbonini ezihlukene njengoba eqale kweyezimali, wadlulela kweyemikhiqizo yempahla yokuhlanza amabhilidi ngaphambi kokungena kweyeziphuzo, nokulapho agcina khona.

Wagcina esezenzela ikhekhe lendodana yakhe nje, wayeseneminyaka emibili ehlezi ekhaya ngoba sekwaphela umsebenzi.

“Mina into engiyithandayo wubuciko kodwa mina angenzi (lobu bokupenda) nokudweba. Kunalokho uNkulunkulu angiphe kona wukuthi ngisebenzise lolu thando lobuciko emakhekheni futhi umsebenzi uyakhula.

“Ekuqaleni bengenza amakhekhe, ngenze amakhekhe amabhakede ngibe matasa kakhulu ngize amanye ama-oda ngiwadlulise komunye. Kodwa manje sengiyazi ukuthi angenze lokhu, ngigxile kulokhu engikwazi kahle… ngingathathi okungaphezu kwamandla ngoba kugcina sekuphazamisa indlela esenza ngayo umsebenzi,” kusho yena.

I-Hospitality Management wayishiya phakathi ngoba ebona ukuthi akuyona into yakhe. Wagcina ephothule iziqu i-BA Communication Science e-Unisa nesitifiketi se-Customer Care Management sakuyona kule nyuvesi.

Emva kweminyaka ekhulisa ibhizinisi ngolwazi abezifundise lona, ubuye wabona kukuhle ukuthi ayokufundela nakho ukubhaka. Mlalele echaza ngakho.

Ekhuluma ngezinto ibhizinisi eselimfundise zona, uNkk uKhanyile uthi ngasekuqaleni okwakumhlupha kwakuwungakwazi ukwamukela ukuthi amakhasimende anelungelo lokuzikhethela ukuthi afisa ukuthenga kubani. Mlalele echaza.

Ephawula ngezinye zezinto aziqhenya ngazo, uthi kuyamthokozisa akuzuza ngenkathi bethuthele eGoli njengoba akwazi ukuqala phansi kwelinye idolobha, wathola amakhasimende amasha. Kumanje ibhizinisi lakhe linamakhasimende eThekwini naseGoli njengoba abanye be-oda bese bephathisa izihlobo. 

Instagram: Ngwanecakeangels

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page