ONksz uMandi Zuma, uKwenzi Nkomo, uNokwanda Ngobo, uZama Gumede, uSilomo Ntombela noSibu Msimang, abanikazi be-thefifth031 yaseThekwini, KwaZulu-Natali.

Izithombe: Zithunyelwe

Benza okungajwayelekile ngokubambisana ebhizinisini ukuze badlondlobale kwezemfashini. Abanye babo baxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUYE kuthiwe abantu abamnyama abathandi ukusebenzisana, ingasaphathwa-ke uma bengabantu besifazane bodwa. Kepha izintokazi eziyisithupha ezigila izimanga kwezemfashini ziyayiphikisa le mibono ngokubambisana kahle ebhizinisini lazo elinezinhlelo zokuthi libe nezitolo ezweni lonke.

ONksz uSilomo Ntombela, uSibu Msimang, uMandi Zuma, uNokwanda Ngcobo, uKwenzi Nkomo noZama Gumede bangosomabhizinisi asebeneminyaka bezakhele igama kwezemfashini besebenza ngabodwana. Kodwa ngonyaka odlule bahlanganise amalebula abo basungula isitolo sezimpahla zokugqoka zabantu besifazane i-thefifth031 esiseThekwini, KwaZulu-Natali.

USilomo ungumnikazi weSilomo’s Boutique, ekaSibu yiSibu Msimang kuthi uMandi abe neNkosazana. UNokwanda uwumnikazi we-8th Wanda, uKwenzi ungoweNdoni Fashion House bese uZama uphethe iZaviar.

Baqale ukusebenzisana ngo-2016 benza izitolo zosuku olulodwa, phecelezi  ama-pop up store, abebezibiza nge-Love Curvy. Kuthe ngo-2018 uma bebona ukuthi kuyasebenzeka impela uma bebambisene futhi bebona nezindleko zokuqasha indawo banquma ukusungula i-thefifth031.

Umsiko wesishweshwe weNdoni Fashion House

Izinto zabo zize zalunga ngonyaka odlule njengoba isitolo besivule ngokusemthethweni mhla ka-5 ngoMashi.  Kuthe emva kwamasonto amathathu bevulile, kwavalwa izwe ngoba kuhlasele iCOVID-19.

“Kwadingeka ukuthi siqhamuke nezinye izindlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi izwe livaliwe ngokwesigaba sesihlanu nesesine. Into esayenza wukuthi zonke izinsuku sasikhangisa ngezingubo zethu ezinkundleni zokuxhumana. USibu wayevuka aziphophothe, agqoke, azishuthe ekhangisa ngazo futhi kwasisiza,” kukhumbula uSilomo.

Bayavuma ukuthi nakuba bebambisene kahle kodwa zikhona izikhathi okuke kwashunqa uthuli ngazo ngoba bengaboni ngaso linye.

Ezinye zezimpahla zeSilomo’s Boutique

UMandi uthi: “Sike sangavumelana kaningi kodwa akukubi kangako uma ucabanga ukuthi singabantu besifazane sodwa. Enye into siyazenzela yonke into, amabhuku, izinkontileka, ngakho kokunye kuba wukuthi siyehluleka wukuxhumana kahle.”

USibu wengeze ngokuthi kubuye kusho ukuthi bangabantu abangafani, okusho ukuthi ngeke babone izinto ngendlela efanayo. Basebenza ndawonye nje bese bevele bonke beneminyaka bezisebenzela ngabodwana, umuntu ejwayele ukuzishayela amaphiko ebhizinisini lakhe; kungadingi ukuthi abonisane namuntu.

Ngale kwezinselelo eziqhamuke neCOVID-19, bayabhekana nezinselelo ezijwayelekile embonini yabo njengoba bengenaye umuntu obaxhase ngemali, okusho ukuzenzela yonke into.

Kukhona nabantshontsha imisiko yabo bese beyoyenza ngendwangu eshibhile igcine isigcwele yonke indawo futhi isicoshwa phansi ngokwamanani ayo. 

Bathi bayafisa ukuthi uhulumeni anciphise ukungenisa kwezinto ezenziwa eChina ngoba lokho kubahlehlisela emuva. Bangajabula futhi uma bengaxhaswa ngemishini yokuthunga nendwangu.

Enye yezingubo zikaSibu

USibu noManda bakhalile ngamakhasimende afuna ukuthi izinto bazenze ngendlela ehlukile ngoba nakhu beyisitolo sezingubo sabantu abamnyama. Benze isibonelo ngabantu abasuke bedinga ukuthi kube khona okushintshwayo empahleni, mhlawumbe njengokuthi incishiswe nabathi yinto amakhasimende aye acabange ukuthi kumele yenziwe mahhala.

“Nento yabantu (abahlale) befuna isaphulelo. Umuntu afune ukuthi ingubo ewuR1 200 wena kumele umdayisele ngoR600, cabanga isaphulelo esingaka. Kodwa uma befika ezitolo ezinkulu izimpahla zibiza leyo mali, bayayikhipha, abaxoxisani namuntu. Nakithina bagcina bekhokhile uma ushaya phansi ngonyawo bese uyabona ukuthi akusikho ukuthi imali ayikho wukuthi nje umuntu akawuhloniphi umsebenzi wakho,” kukhala uSibu.

Banezisebenzi ezimbili abaziqashe ngokugcwele. Nakuba yabaphazamisa iCOVID-19 ngonyaka odlule kodwa waphela unyaka bewine indondo kwiDurban Fashion Fair ye-Designer of the Year.

Nabo baphazanyiswa wukutatshwa kwempahla ngoJulayi kodwa kulo nyaka kukhona abakuzuzile nokubajabulisayo. Bathi eqhulwini lalezi zinto wukuthi nje isitolo sisamile, sisavuliwe futhi basakwazi ukufaka izimpahla ezintsha kusona.

UNokwanda uke wakhangisa ngomsebenzi wakhe esebenzisana noCarol Bouwer kwi-African Gallery ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.

Izimpahla zikaKwenzi zitholakala kwiDFF Emporium ePavilion naseMidway Crossing. Sebezuze le mpumelelo nje namhlanje akubona bonke okwathi zisuka nje baqala embonini yemfashini. 

UMandi wayesemkhakheni wezezimali ngaphambi kokushiya eminyakeni eyisithupha edlule, uSibu yena waqala ewu-chef kanti uSilomo wayenze iziqu ze-Film & Media ngaphambi kokuyokwenza eze-Fashion Entrepreneurship. UKwenzi waqala ewuthisha. UNokwanda noZama bona selokhu kwathi nhlo basembonini yezemfashini.

Facebook: theFifth

Instagram: @thefifth031

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page