Usihlalo we-Intra-African Trade Fair Advisory Council uMnu u-Olusegun Obasanjo uthokozile ngokuzimisela akubone kulo mbukiso

Izithombe: Zithunyelwe

BAHLEKA bodwa osomabhizinisi abebekhangisa embukisweni okhuthaza ukuhwebelana kwamazwe ase-Afrika. Abanye babo baxoxe noSLINDILE KHANYILE

BABONA kuzovuleka eminye iminyango yokukhula abanye bosomabhizinisi abebekhangise ngemikhiqizo yabo embukisweni ogqugquzela ukuhwebelana phakathi kwamazwe ase-Afrika. I-Intra African Trade Fair (i-IATF) ebise-Inkosi Albert Luthuli ICC eThekwini, KwaZulu-Natali, nephele ngeSonto.

UMnu uLunga Ntuli weLN Watches, inkampani edayisa amawashi kanokusho ahlotshiswe ngobuhlalu, uthe leli thuba abalitholile lizobasiza bafeze iphupho abebevele benalo kusukela beqala inkampani.

I-LN Watches isungulwe ngo-2016.

“Kusukela siqala sasivele sizitshele ukuthi sifisa ukuba yinkampani umkhiqizo wayo ozotholakala umhlaba wonke. Lo mbukiso (we-IATF) uhambe kahle kakhulu futhi ube yithuba elihle lokuthi sixhumane nabantu bakwamanye amazwe e-Afrika ngoba kuzosivulela eminye iminyango,” kusho yena.

UNtuli weLN Watches embukisweni we-IATF

UNtuli omunye wosomabhizinisi abebexhaswe yiTrade & Investment KwaZulu-Natal uthe ngalo mbukiso bakhulisa esisekelweni abasibeka ngo-2019 ngenkathi benombukiso eLondon, nakuwona ababexhaswe yilo lolu phiko lo mNyango wezokuThuthukisa umNotho KwaZulu-Natali.

“Kube kuhle nokubona ukuthi yini elindelwe ngosomabhizinisi kwamanye amazwe e-Afrika. Kukhona isasasa esilitholile kubantu baseBotswana naseKenya,” kuqhuba uNtuli. 

Amanye amawashi eLN Watches

Lo mbukiso we-IATF bekungowesibili. Owokuqala wawuseCairo, e-Egypt, ngo-2018. Ngokwesitatimende esikhishwe wuhulumeni waKwaZulu-Natali bawu-11 828 abantu akade bekhona kanti izinkampani ebezikhangisa ziwu-1 161. Kulezi zinkampani, kwezaseNingizimu Afrika eziwu-80 bezixhaswe wuhulumeni wezwe kuthi eziwu-55 bezisizwe nguhulumeni wesifundazwe obuqoke nosomabhizinisi abayintsha abawu-150 abebeyingxenye ye-Youth Pavilion.

Bekunamazwe awu-59 abekhona kanti kuwona awu-46 obekungawase-Afrika. Izivumelwano zokuhwebelana ezisayiniwe ezenani lika$36 billion

Omunye usomabhizinisi oxoxe noMbele wuMnu uSithembiso Makhanya, wumsunguli weThemzak Group ekhiqiza izinto ezihlukene zokuhlanza amabhilidi nenenkampani yokuhlanza amabhilidi. 

UMakhanya, owaqala le nkampani ngo-2001, uthe: “Imibukiso efana nalena iyasiza ngokuthi kuba lula ukuxhumana nabantu abayizikhulu eziphezulu zezinkampani ngoba kwesinye isikhathi abatholakali kalula. Sikwazile ukuyobona ezinye izinkampani, nathi futhi kukhona nesixoxe nabo abangaba amakhasimende ethu.”

UMakhanya weThemzak Group embukisweni we-IATF

Nokho uMakhanya uthe kukhona okudinga ukuphuculwa njengoba ekhale ngokuthi ngosuku lokuqala kwakungahlelekile kahle. Uthe balahlekelwa wusuku lonke ngoba kwaze kwavulwa seliyoshona ilanga. Uthe kungenziwa kangcono ukukhangisa ngombukiso ungakaqali ukuze bezokwanda abantu abazowuhambela.

UNdunankulu waKwaZulu-Natali uMnu uSihle Zikalala uncome abantu abahlele lo mbukiso nabezokuphepha nokuvikela. Uthe benze umsebenzi omuhle ukugada abaholi bamazwe nabo bonke abebekhona.

Wengeze ngokuthi kuyabathokozisa ukuthi abakuzuzile kungaphezu kwabebezibekele kona.

USihlalo we-IATF Advisory Council, nowayenguMengameli waseNigeria, uMnu u-Olusegun Obasanjo usincomile isifundazwe ngomsebenzi omuhle esiwenzile.

Uthe akuyona into encane ukuhlanganisa omengameli bamazwe abayisikhombisa ukuthi babesemcimbini wokuvula lo mbukiso futhi bahlale cishe umcimbi wonke.

“Kimina loko kukhombisa ukuthi ukuzimisela nge-IATF kusuka (kubaholi) abaphezulu. Kube kuhle ukubona ukuthi sizimisele kangakanani ukusebenzisana nokubambisana. Kube kuhle ukubona izivumelwano eziningi kangaka ezisayiniwe kulezi zinsuku eziyisikhombisa ezedlule,” kusho yena.

Kulinganiswa ukuthi imali esetshenziswe ngenxa yalo mbukiso wuR235 million kanti isiyonke ezongena emnothweni wuR580m.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page