UNkk uJabulile Gwala, umsunguli weSiko Republik yaseGoli, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Ungene embonini yemfashini kwezwakala okhiqiza izimpahla zokujima ezigabe ngemihlobiso yesiNtu. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ESIKOLENI wayaziwa ukuthi ugqoka izinto ezihlukile kwabanye futhi uzikhonzele ezemfashini. Kodwa ngoba wayeziphuzela izibalo nesayensi futhi ekhuliswe ngumama oyi-accountant, akavunyelwanga ukufundela ezemfashini uma eseqede isikole.

Kunaloko le ntokazi edabuka eKatlehong, eGauteng, yenza iziqu ze-Computer Science e-University of Natal (osekuyi-UKZN) ophikweni oluseMgungundlovu. Kepha emva kweminyaka eyishumi isebenza kwenye imboni ubizo lwayo lwemfashini lugcine luyitholile. Namuhla uNkk uJabulile Gwala, oneminyaka engu-36, uwumsunguli welebula yezimpahla zokujima ezihlotshiswe ngemibala eqhakambisa ubu-Afrika, iSiko Republik.

Lezi zimpahla zokujima, okukhona kuzo ama-legging, ama-crop top, amajakethi, okokubhukuda nama-kimono, zitholakala iNingizimu Afrika yonke kanti futhi seziqale nokudayiswa nasemazweni ase-Europe, iSwitzerland neLondon.

UNkk uGwala uqale iSiko Republik eminyakeni emithathu edlule. Enye yezinto ezimqoka naziqikelelayo ngelebuli yakhe wukuthi wonke umkhiqizo wenziwa lapha eNingizimu Afrika. Bakhiqizela eThekwini kanti lapho izinto zihlanganiswa khona, kuqhanyukwe nezinhlobo zemisiko i-Innovation Centre, ikomkhulu labo yiseGoli.

“Kusukela ngiyingane ngangiyile ngane ethanda ukudlala, kungabe sasidlala umgusha noma amathini. Uma sengifunda ngaqala ama-athletics, ngenza o-high jump no-long jump. Ngangidlala ne-netball esikoleni. Sengimdala bengisadlala ne-action netball kodwa ukuya ejimini yikona engigcine ngikusebenzisa njalo.  Enye into ngiyakuthanda ukudansa, mhlawumbe yingoba ngikufunde sengimdala ngoba ngiseyingane ngangibhimba uma ngidansa. 

“Kunesikhathi lapho ngangiya khona ejimini izinsuku eziyisithupha (ngesonto). Ngathi uma ngibheka izimpahla zokujima ezikhona, bekukhona ezimnyama, ezimpunga noma ezinezimbali. Kodwa bezingekho ezihlotshwe nge-African print, nokungakho-ke ngiqale iSiko Republik.”

Ezinye zezimpahla zeSiko Republik

Kuleli sonto le nkampani ihlanganisa iminyaka emithathu. UNkk uGwala uthi ukuhlanganisa izinsuku eziwu-1000 kusho lukhulu, ikakhulukazi uma ecabanga lapho besuka khona nobunzima ababhekana nabo. Mlalele echaza.

Ngale kokudayisa izimpahla zabo e-Europe, ziyatholakala naseMozambique.  Ngonyaka odlule baqokwe ukugqokisa abayishumi okwahlungwa kubona uMiss South Africa izimpahla zokubhukuda, nako okubandisele amakhasimende aphesheya. Lokhu kungenxa yokuthi baningi abantu bakwamanye amazwe ababebuka lo mncintiswano ngoba uzime wango-2019 uZozibini Tunzi wagcina enqobe isicoco sikaMiss Universe.

Izimpahla zabo ziyabonakala nasemdlalweni wethelevishini iGomora futhi kukhona nosaziwayo abazigqokayo njengomculi uBusiswa, umlingisi uThuso Mbedu nompheki wodumo uZanele Van Zyl, athi nako kubadobela amakhasimende.

UNkk uGwala uthi yiqiniso ukuthi ungene embonini evele inezinkampani ezindala, ezidume umhlaba wonke futhi ezinezinsizakusebenza asaphupha ngazo. Nokho loko akuyona into emthena amandla, kunaloko iyamkhuthaza njengoba ethi ukukhonzile nokufunda ngomlando wabasunguli bazo.

“Lolu hambo engiluqalile akuwona umjaho osheshayo kodwa kuzomele ngiziphe isikhathi futhi ngibekezele ukuze kuzoba nento engizoyidlulisela ezinganeni zami, nazo zidlulisele kwezazo. Ngiyafunda kakhulu kulezi zinkampani ezinkulu, ngibheka indlela ezikhetha ngayo indwangu yazo, indlela ezixhumana ngayo namakhasimende. 

“Okunye ngiyafunda nakulezo zinkampani ezikwazile ukungena ezimbonini obesekuvele kunomakhonya kuzona kucatshangwa ukuthi akusenandawo yomunye umuntu kodwa zafike zajika izinto. Uma ubuka u-Apple, yebo yinkampani endala kodwa ngesikhathi ufika kwakunezinkampani ezinkulu kodwa buka ungakanani manje.

“Kukhona nenye inkampani yaseCanada edayisa izimpahla zokujima iLululemon Athletica. Yaqala kancane njengathi futhi yazigxilela kwi-yoga, nokuthi kunendlela efuna ukuthi uma ufika ezitolo zayo uzizwe ngayo, ngoba enye into uma usemncane ukwazi ukuzama izinto eziningi. Nayo ifike kukhona oNike, o-Adidas noReebok kodwa yazakhela indawo yayo, iyinkampani enkulu namhlanje. Izitolo ezinjalo ziyangikhuthaza ukuthi nami ngigxile kwengikwenzayo, ngazi ukuthi kancane kancane,” kusho yena.

Isitolo okutholakala kuso lezi zimpahla okwamanje si-online kanti uthi kusukela beqalile sekube nabantu abangu-1.3 million asebengene kwi-website yabo. Muzwe echaza ngezinhlelo zabo.

ISiko Republik iqashe izisebenzi ezinhlanu ezisebenza ngokugcwele neziwu-25 eziyitoho. 

Facebook:  Siko Republik

Instagram: siko_republik

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page