Ukudayisa izimoto ezintsha kunyuke ngo-14.7% ngekota yesithathu ka-2021 uma kuqhathaniswa nekota efanayo ngo-2020. Nokho kungaphansi ngo-16.1% uma kuqhathaniswa nekota yesithathu yango-2019. Imisebenzi inyuke ngewu-864 yafinyelela ku-31 179. Imali etshalwe yizinkampani ezinkulu ezikhiqiza izimoto iqophe irekhodi ifinyelela kuR9.2 billion.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page