UMnu uFortune Shabangu, omunye wabasunguli be-Ultra Fix Projects yase-Ivory Park, Ekurhuleni, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Ubungani babo benza badudana ngebhizinisi lokwakha. Manje benza ezibukwayo kulona. UTEBOGO MOKWENA uxoxe nabo

UBUNGANI bezinsizwa ezintathu zase-Ekurhuleni, eGauteng, kwaholela ekutheni zisungule inkampani yezokwakha.

UMnu uDerah Manyelo, uMnu uKenny Sekhaoela noMnu uFortune Shabangu basungula i-Ultra Fix Projects ngonyaka odlule ngoba befuna ibhizinisi lezokwakha abazosebenza kulona ngokubambisana.

“Bese sivele siqalile ukwenza umsebenzi wokwakha iminyaka engaphezu kwemibili, nokuthe uma sesibona kwanda isibalo sabadinga umsebenzi wethu sanquma ukubhalisa inkampani yethu kulo nyaka,” kusho uShabangu.

I-Ultra Fix Projects, yase-Ivory Park, Ekurhuleni, eGauteng igxile ekwenzeni amafasitela nezicabha ze-aluminium iphinde ilungise nezindlu. Amakhasimende ayo amaningi aseFourways, eBlue Valley, eBoksburg naseBedfordview.

Bakha izicabha ezenziwe nge-aluminium ezithula zithi du

UShabangu uthi uthando lwabo lwemboni yokwakha luqinise ubungani babo, nokuphethe ngokuthi bagcine sebengosomabhizinisi.

“Sonke sinothando lwezokwakha futhi sibamba iqhaza ekwakhiweni kwento isuka phansi. Ngenkathi sisebancane sasikhuthazwa kakhulu wukubona izakhiwo zalapho esasihamba khona.

“Sasijatshuliswa wukubona kwakhiwa izakhiwo zize ziqedwe emva kwezinyanga. Ngingathi nje umbono wethu wokufuna ukufeza iphupho labantu lokuba nekhaya olusiholele kule mboni,” kulanda uShabangu.

Uthi ngenkathi beqala bamosha isikhathi esiningi ngenxa yokuthi bobathathu babezama ukwenza umsebenzi owodwa ngesikhathi. “Sigcine sibona ukuthi uma sicazelana umsebenzi siyakwazi ukukhathula umsebenzi omningi. Sijabulela lowo nalowo msebenzi esiwenzayo ngoba isiphetho sawo kuba yinjabulo yokuwuphetha kahle.”

Uthi sebesebenzisane nabakhi bezindlu abangaphezu kuka-100 nama-installer awu-40 alungele ukusebenza noma inini.

“Yize bengaqashiwe ngokugcwele kodwa siyazi ukuthi uma sithola imisebenzi emikhulu sizokwazi ukubaqasha bese senza isiqiniseko sokuthi imindeni yabo ilala idlile. Ukuqasha kwethu abantu abawu-30 kwenza umehluko emindenini yaleso sibalo,” kusho uShabangu.

Ngeke ubathinte ngamakhabethe asekhishini

USekhaoela uthe banezinhlelo ezinkulu nge-Ultra Fix Projects. “Sivele sisezinhlelweni zokuthenga umshini wokwenza ama-tiles okufulela, ama-concrete slab no-pavement. Konke loku sikwenza ngoba sifuna ukwenza umsebenzi osezingeni elicokeme nesizoziqhenya ngawo,” kusho yena.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusiness.co.za

Facebook: UltraFix Projects

Instagram: @ultrafix_projects

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page