U-TELKOM umemezele imiphumela yawo yesigamu sonyaka wezimali ophele mhla ka-30 Septhemba 2021. Uthe imali engeniswe wukuthengwa kwe-data inyuke ngo-6.1% yafinyelela kuR6.3 billion. Amakhasimende anyuke ngo-18.8%, afinyelela ku-16.3 million.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page