U-ice cream we-Umlazi Famous Ice cream, enye yezinkampani zabantu abamnyama esimamayo kule mboni

Izithombe: Zithunyelwe

Iyanda intsha nabamnyama abangena embonini ka-ice cream engenisa izigidi emhlabeni. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

UMCIMBI wokujabula usuke ungaphelele uma zingekho izibiliboco. Esinye sezibiliboco ezihamba phambili  wu-ice cream njengoba uyintandokazi kwabaningi. Akugcini nje lapho njengoba bebaningi nabawukhonze uma kushisa benzela ukuthiba ilanga.

Zihlukene izinhlobo zo-ice cream. Kwezidumile kukhona i-vanilla, u-chocolate, i-Cookies N’ Cream, i-Mint Chocolate Chip, i-buttered pecan, i-cookie Dough ne-mousse tracks.

Ucwaningo lwango-2019 olwenziwa yiMarket Research.com lwaveza ukuthi imboni ka-ice cream eNingizimu Afrika yenze imali elinganiselwa kuR5.6 billion, nokwasho ukukhula ngo-9.4% ngonyaka phakathi kwango–2015 no-2019.

Ukuthengwa kwawo ezitolo kwenyuka ngo-5% phakathi kwango-2015 no-2019 kwafinyelelwa esilinganisweni esiwu-60.4 million kilogram ngo-2019.

Ngokusho kwalolu cwaningo, ukunyuka kangaka kwezibalo zabantu abathenga u-ice cream kudalwe wukwanda kwesibalo sabantu abafudukela emadolobheni nokushintsha kwendlela abantu abaphila ngayo nsuku zonke.

Ziningi nezinkampani ezaziwayo nesezizakhele igama ngokwenza izinhlobonhlobo zika-ice cream, oningi labantu abawubona ususezitolo nje bengazi ukuthi usuka kuphi nokuthi wenziwe wubani, wakuphi.

Phakathi kwazo kukhona iBaskin Robbins, eyasungulwa wuMnu uBurt Baskin noMnu u-Irv Robbins ngo-1946. Le nkampani isizakhele igama umhlaba wonke ngo-ice cream wayo otholakala ezitolo ezicela ku-7 500 emazweni awu-50.

Kukhona neDairy Queen, eyasungulwa ngo-1938. Ingenye yezinkampani zika-ice cream ezinkulu emhlabeni nengagcini ngokwenza wona kuphela njengoba iphinde ibe nezindawo zokudlela emhlabeni. U-ice cream wayo utholakala ezitolo eziwu-6 000 eMelika, eCanada nakwamanye amazwe awu-18 emhlabeni jikelele.

Kukhona iNestle, inkampani eyasungulwa ngo-1866, nedume nangokwenza u-chocolate, ukudla okunempilo nekhofi. Yaziwa nangezinhlobo zayo zika-ice cream ezinhlanu iNestle Ice Cream, iNestle Extreme, iHaagen Dazs, iMoven Pick neDreyer’s.

ENingizimu Afrika i-Uniliver iyona nkampani enkulu eyaziwa ngokukhiqiza izinhlobo zika-ice cream ezinjengePaddle Pop, iCornetto, iRich ‘n Creamy, iMagnum edayisa izibhumbuluzi ezingaphezu kuka-1bn ngonyaka ne-Ola edayiswa emazweni angephezu kwawu-40.

Nakuba kudume izinkampani ezindala nesezizakhele igama kule mboni, kodwa sibukeka sanda isibalo sentsha nabantu abamnyama abangena kule mboni yalo mncance.

Omunye wabo wuNksz uMpendulo Mpanza waseMpangeni, KwaZulu-Natali, umnikazi weFrozen Hut noNksz uSithabile Mazibuko waseNewcastle, umnikazi weZibusiso’s Ice Cream Bar.

UNksz uMpanza, oneminyaka ewu-24, uthi okwenze wangena kule mboni wukuthi ubefuna ukwenza into ehlukile nayithandayo njengoba ethe uyazifela ngo-ice cream.

UNksz uMpanza

Uthi nakuba kungelula ukuthi asheshe achume ngoba usanda kungena kule mboni kodwa ukholwa wukuthi uma eqhubeka nokusebenza kanzima uzokwazi ukuheha amakhasimende azokwenza kukhule ibhizinisi lakhe.

“Ngibonile ukuthi abantu bayayidinga into efana neFrozen Hut elokishini, nengikholwa wukuthi ngokukhula njalo usuku nosuku umsebenzi engiwenzayo uzokwenza abantu bangawuvali umlomo ngo-ice cream wami nokuzokwenza ukuthi bangidobele amanye amakhasimende.

“Usuku nosuku ngihlala ngicabanga amaqhinga okuthi ngingayikhulisa kanjani iFrozen Hut, ngikwazi ukugcina senginendawo yami yokusebenzela futhi ngizimisele nangokusebenzisana nabanye osomabhizinisi kubhekwe phambili,” kusho yena.

UNksz uMazibuko, oneminyaka ewu-21, uthi ukushona kukanina ngasekuqaleni kwalo nyaka kumvule amehlo kwenza wabona ukuthi kumele asukume kube khona akwenzayo ukuziphilisa.

“Bese ngivele nginebhizinisi lama-picnic, nokuthe ngemva kokwedlula kwamama emhlabeni, nganquma ukukwengeza elika-ice cream ngenhloso yokuzimela nginakekele nomfowethu.

UNksz uMazibuko

Uthi yize kungelula ukusheshe udlondlobale kuleli bhizinisi ngenxa yokuthi abantu bakhonze ukuthenga o-ice cream ababejwayele ezitolo ezinkulu kodwa unethemba lokuthi izinga enza ngalo nendlela owehluke ngayo owakhe kuzokwenza adlondlobale kule mboni eminyakeni ezayo.

“(Nokuphatha) amakhasimende ngendlela ewajabulisayo nokumaketha ibhizinisi lami ngibona kuzongisiza kubhekwe phambili, ngikwazi ukukhuliza iZibusiso’s Ice Cream Bar igcine isitholakala nasezitolo zokudla eNewcastle namaphethelo,” kuphetha yena.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page