UNksz uPhumzile Mkhize noNksz uZama Nkabinde, abasunguli bePensGifting and Picnics yaseHammarsdale, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ngemva kokuphelelwa wumsebenzi ngenxa yeCOVID-19, bavuke bazithintitha baqala ibhizinisi lokugoqa izipho. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

BANGABANYE babantu abaphelelwa wumsebenzi ngenxa yeCOVID-19. Nokho abazange basonge izandla, kunalokho bavuke bazithatha bebheka ukuthi yini abangaziphilisa ngayo.

Yilapho okusunguleke khona iPensGifting and Picnics, ibhizinisi likaNksz uPhumzile Mkhize noNksz uZama Nkabinde, abakhule ndawonye eHammarsdale, eThekwini, KwaZulu-Natali.

UNksz uMkhize exoxa noMbele, uthe ukuba ngosomabhizinisi yinto ababengakaze bayiphuphe ngisho belele. Nokho kuthe uma bephelelwa wumsebenzi nomngani wakhe, kwaphoqa ukuthi basukume.

“Kuthe ngiqeda umatikuletsheni ngasebenza eMr Price. (Ngake) ngasebenza kwenye inkampani yezobuchwepheshe, okuyilapho-ke engibe sengidilizwa khona ngo-Agasti wonyaka odlule. Kwenzeka into efanayo nakuNksz uNkabinde wadilizwa enkampanini abesebenza kuyona,” kulanda yena.

I-PensGifting and Picnics yibhizinisi elenza izipho ezihlukene, lihlele nama-picnic osuku lokuzalwa, ama-baby shower neminye imicimbi enjalo.

Uthi baqala inkampani ngoR3 000 abawusebenzisela ukuthenga zonke izinto ababezidinga.

Isipho esikhangayo esilungiswe yiPensGifting and Picnics

“Ibhizinisi lethu ligxile ekuthengeni izipho ezihlukene, sizihlanganise kahle ngendlela esuke ifunwa ikhasimende. Siyawadilivela (amakhasimende) asuke esezindaweni ezikude nathi, siphinde sihlele nama-picnic kwabasuke begubha usuku lokuzalwa, imishado neminye imicimbi ehlukene,” kuchaza uNksz uMkhize.

Uthi ukungena ebhizinisini bengenalo ulwazi lwebhizinisi kuke kwaba yinselelo enkulu, kangangokuthi besaqala bekunabantu abebengakholelwa ebhizinisini labo.

“Okunye futhi okuke kwasinika inkinga wukungakwazi (ukuklama) kahle amanani esikwenza ebhizinisini, uthole ukuthi kwesinye isikhathi sigcina sishayisana ngemibono yokuthi ikhasimende bekumele silibize malini, nokungabi nemoto kuseyinselelo enkulu, nokugcina kuphoqa ukuthi sisebenzise (u-uber) uma siphethe izinto eziningi, ezifayo nezisindayo,” kusho yena.

Amanani ezipho aqala kuR350 kuya phezulu, kube uR850 i-picnic yabantu ababili, uR1 350 eyabantu abawu-10 noR2 200 abawu-20.

Omunye umsebenzi wokuhlobisa wePensGifting and Picnics

Uthi ukuba sebhizinisini kubafundise ukubekezela, ukungajahi ukwenza imali, ukufunda emaphutheni nokuqinisekisa ukuthi benzela amakhasimende abo umsebenzi ogculisayo.

Ucebise abasafisa ukuqala ibhizinisi ukuthi basebenzise okuncane abanakho ukuqala, bakholelwe embonweni wabo bese behlomela ukusebenzisana nabantu namakhasimende angafani.

“Sifuna nokugcina sesiyinkampani ehlela imicimbi eyaziwayo sikwazi nokusebenzisana nezinkampani ezinkulu,” kuphetha uNksz uMkhize.

Facebook: PensGifting and Picnics

Instagram: pensgiftingandpicnics 

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page