I-AgriKool izotakula abadayisa emgwaqweni ngeMarket Day

Izithombe: Zithunyelwe

Uhlelo lokwethulwa umthwalo emahlombe abadayisi basemgwaqweni ngezinsizakusebenza. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

KUZOQHILIKA izihlathi kubadayisi basemigwaqweni yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali, emcimbini wokubanikelela ngezinsizakusebenza zokudayisa ngempelasonto.

Lo mcimbi uhlelwe yi-AgriKool, inkampani elekelela abalimi ukuthi bathole amakhasimende isize abadayisa emigwaqweni nabamasuphamakethe ukuthi bathole umkhiqizo wamaveji nezithelo nsuku zonke.

I-AgriKool, esungulwe wuMnu uZamokuhle Thwala izokwenza iMarket Day mhla ka-6 Novemba kusukela ngo-9 ekuseni, lapho izodlulisa khona izinsizakusebenza kwabadayisa emgwaqeni.

UNksz uMandisa Myende, imenenja yezokudayisa e-AgriKool, uthi ngeMarket Day bahlose ukufaka isandla ekulekeleleni abadayisa emigwaqweni, oningi labo lathikamezeka ngenkathi kubhoke izibhelu zokuzitapela impahla ezingxenyeni eziningi eKZN.

“Lo mcimbi siwuqondise kubadayisi basemigwaqweni yaseMgungundlovu kanti ngawo sifuna ukukhombisa ukubeseka kwethu, sibasize babuyise okwabalahlekela ngenkathi kubhoke izibhelu zokuzitapela impahla ngoJulayi,” kusho yena.

Uthi njengoba besebenza eduze nabadayisi futhi besibona nsuku zonke isimo abasebenza ngaphansi kwaso, babona ukuthi bashayeka kakhulu nokwaholela ekutheni iningi labo lilahlekelwe kakhulu.

“Ngenkathi sikhuluma nabo, kunomunye wabo owaveza ukuthi walahlekelwa yimali engangoR3 000 yesitoko esacekelwa phansi, nokwaphoqa ukuthi aze aye kumashonisa ayoboleka imali yokuthenga esinye. Loko kwasithinta kakhulu kwenza safisa ukuthi kube khona esikwenzayo ukuze sisize yena nabanye,” kuqhuba uNksz uMyende.

UNksz uMandisa Myende, imenenja yezokudayisa e-AgriKool

Beyi-AgriKool bazame izindlela abangasiza ngazo. Phakathi kwazo baxhumane neSAB Foundation, ezibophezele ukubaxhasa ukuthi bakwazi ukusiza abadayisa emigwaqweni.

Uthi: “Kulo mcimbi sizoza emigwaqeni yaseMgungundlovu, lapho esizobanika khona ama-voucher okuthenga imikhiqizo abayidayisayo, siphinde sibaphe nemikhiqizo abayidayisayo mahhala ukuze ukusebenza kwabo kube lula.”

Uthi ngeke bagcine ngeMarket Day njengoba kukhona nezinye izinhlelo abahlela ukuzenza ngokuqhubeka kwesikhathi.

“Siyi-AgriKool sifuna ukugcina sesaziwa uMgungundlovu wonke ngomsebenzi wethu omuhle esiwenzayo kanti kuyisifiso sethu nokuthi sigcine sesidayisa imikhiqizo yethu uMgungundlovu wonkana naseThekwini, ikakhulukazi ngoba iTheku lingelinye lamadolobha amakhulu eNingizimu Afrika,” kuphetha uNksz uMyende.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page