U-TRANSNET ukhiphe imiphumela yezimali yokuphela konyaka ophele mhla ka-31 ngoMashi 2021. Ngonyaka wezimali wango-2021 uTransnet ulahlekelwe yimali ewu-R8.4 billion, ikakhulu ngenxa yomphumela omubi weCOVID-19 nezinye izindleko ezingalindelekile emsebenzini okukhona kuzona izindleko ezingavamile zokubheka ezemvelo ezibe wuR1.2bn, imali yokucuphela izindleko zokumangalelwa ewuR3.6bn nezokukhinyabezeka eziwuR1.6bn. Ukube azibanga khona lezi zindleko, uTransnet ubuzolahlekelwa wuR3.8bn.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page