UNksz u-Avela Radebe, omunye wabanikazi beDM Models yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Banamaphupho amakhulu emkhakheni wokumodela abasanda kungenisa kule mboni. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUFUNA ukuba neqhaza abalibambayo ukufukula, ukucija nokuthuthukisa intsha enothando lomkhakha wokumodela kuholele ekusungulekeni kwenkampani yabo eyenza lomsebenzi iDestined Minds Talents Agency & Media (iDM Models).

I-DM Models isungulwe wuMnu uThabo Mkhize wasePinetown, eThekwini, ngo-2017. Ngo-2019 kufike uNksz u-Avela Radebe waseBizana, eMpumalanga Kapa, oxoxe noMbele.

Uthi ukufana kombono wakhe nokaMkhize kwenza banquma ukusebenzisana ukucija intsha yezwe, ikakhulukazi eyaseThekwini namaphethelo, ngenhloso yokubamba iqhaza ekuyifukuleni nasekuyivuleleni amathuba emkhakheni wokumodela.

“E-DM Models sicija intsha enothando lokumodela siyivulele namathuba okuveza amakhono ayo okumodela. Asigcini lapho njengoba siphinde senze nemicimbi onhloso yayo (wukwenza ithuba) lokuthi ikhule kule ndima,” kulanda yena.

Phakathi kwemicimbi yaminyaka yonke abayenzayo ngenhloso yalokho kukhona uMiss Durban, uMiss National South Africa neSA Fashion Walk nabazoqala ukuwenza ngenyanga ezayo iGuide A Model: Conference Gala Dinner.

“Asigcini ngokwenza le micimbi kuphela kodwa siphinde sisayinise nabamodelayo ukuthi uma sebengaphansi kwenkampani yethu, siphinde sisebenze kanzima ukubavulela amathuba ehlukene njengokulingisa, ukukhangisa ngengqephu nokunye abasuke befuna ukuchuma kukona,” kusho uNksz uRadebe.

Onobuhle bomunye wemincintiswano yeDM Models

Uthi zonke izinto abazenzayo ingxenye enkulu yazo bazenza ngephakethe labo. “Inselelo enkulu esibhekene nayo ukuntula abaxhasi, okwenza ukusebenza kwethu kungabi lula. Kwesinye isikhathi kubuye kube yinkinga ukusebenzisana nabantu, nokuphoqa ukuthi sisebenze kanzima ukuze sijabulise bonke onobuhle esisebenzisana nabo.”

UNksz uRadebe uthi ukuba sebhizinisini kumfundise ukuzihlonipha zikhathi zonke nokuqaphela indlela okhuluma ngayo nabantu, okungezinye zezinto athi abafisa ukungena ebhizinisini kumele baziqaphele.

“Okunye futhi wukuthi kumele bahlale bezilungiselele ukubhekana nanoma yisiphi isimo esiqhamukayo, babe nomqondo osabalele bese begwema ukuphosa ithawula ezikhathini ezizamazamisa ibhizinisi labo,” kweluleka yena.

“Sifuna nokugcina sesaziwa umhlaba wonke, sikwazi nokusebenzisana nezinkampani ezinkulu nezaziwayo emhlabeni jikelele,” kuphetha uNksz uRadebe.

Facebook: DM Models

Instagram: dm_modelssa

Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page