I-Geen Babalazi, isiqedabhabhalazi esikhiqhizwa wuMnu u-Emmanuel Thamane waseKurhuleni, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Usungule ibhizinisi elilekelela abaxakwa utshwala. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUFUNA ukusiza abantu abeqiwa utshwala bakhiphe ibhabhalazi ngemva kokubukha kumholele ekutheni asungule ibhizinisi.

UMnu u-Emmanuel Thamane, waseKurhuleni, eGauteng, usungule iGeen Babalazi, isiphuzo esibuyisa amandla, phecelezi i-energy drink.

UThamane usungule iGeen Babalazi ngo-2016. Uthi lesi siphuzo asigcini ngokubuyisa amandla kuphela kodwa siphinde sisize ukuqeda ibhabhalazi kwabasuke beqiwe yinkezo.

“I-Geen Babalazi isiza ukuqeda leyo nkinga ngenxa yokuthi yenziwe ngezakhamzimba u-vitamin B no-C, futhi isiza kakhulu ekuqedeni umuzwa oziwa ngabasuke sebephuzile webhabhalazi,” kusho yena.

Uthi lesi siphuzo siwuR15 ikani eliwu-250ml kanti sitholakala ezifundazweni eziyisikhombisa, okuyiGauteng, iNtshonalanga Kapa, iMpumalanga Kapa, iLimpopo, iMpumalanga, iKwaZulu-Natali neNorth West.

“E-North West ikhona ilapho esithengwa khona kakhulu njengoba sitholakala ezitolo eziningi, kanjalo nesithako sokusenza sitholakala khona kulesi sifundazwe lapho senganyelwe khona ngenye inkampani esenzayo engisebenzisana nayo,” kulanda yena.

Ngaphandle kwale nkampani esenzayo uthi zikhona nezinye izinkampani asebenzisana nazo ukusababalisa iGeen Babalazi, nathe ngaphambi kokubheduka kweCOVID-19 ubesebenzisana nezitolo zotshwala ezingxenyeni ezithile zezwe.

I-Geen Babalazi isilungele abaniniyo, amakhasimende

Ukhale kakhulu ngokubheduka kwaleli gciwane, okuholele ekuvalweni kaningana kokudayisa kotshwala ezweni, nathi kube nomphumela omubi nakuyena ngenxa yokuthi sehle kakhulu isibalo sabantu abathenge isiqedabhabhalazi.

“Izitolo eziningi zotshwala zaphoqeleka ukuthi zivale ngenxa yokuvalwa kokudayiswa kotshwala, nokwathi sezivulwa azangaba naso isitoko esanele sokuqhubeka futhi zazingenaso nesiqiniseko sokuthi ngeke yini kuphinde kuvalwe

“Loko kwasho ukuthi kuzoba nzima kithina ukuqhubeka nokuzithengisela isiphuzo sethu ngoba zazingenaso isiqiniseko sokuthi zizokwazi yini ukuqhubeka nokusebenza isikhathi eside,” kusho uThamane.

Nokho izinto sezibukeka zibuyela esimweni esejwayelekile njengoba nezitolo zotshwala sezivunyelwe ukusebenza nsuku zonke. Uthi uphezu kwezinhlelo zokwandisa isibalo sezitolo azosebenzisana nazo njengaphambilini.

Uthe yize kwakunzima kodwa ukwazile ukuqhubeka nokukhulisa ibhizinisi lakhe ngenkathi osomabhizinisi abaningi abashayeke khona.

“Ukudayiswa nokukhiqizwa kweGeen Babalazi kunyuke kakhulu kangangokuthi ngikwaze ngisho ukwehlisa amanani kodwa ngiqhubeka nokwenza inzuzo.

“Umuntu angakwazi ukuthenga ikani leGreen Babalazi ebelibiza uR20 ngoR17 ngenxa yokuthi besikhiqiza isibalo esiningi, nokwenze esisebenzisana nabo bagcina sebesinika izaphulelo njengoba manje ikani selitholakala ngoR15,” kusho uThamane.

Uphethe ngokuthi njengoba sekusondele isikhathi sobumnandi namaholidi kusho ukwanda kwesibalo sabantu abazothenga lesi siphuzo, okuyinto emjabulisa kakhulu njengosomabhizinisi.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusinessnews.co.za

Facebook: Officialgeenbabalazi

Instagram: officialgeenbabalazi

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page