UMnu uSamkele Khanyile, umsunguli we-Amachunu Plumbers yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuphela kwenkontileka emsebenzini kumvulele ithuba lokusungula ibhizinisi, uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

ULWAZI lomsebenzi wokuxhuma ompompi nokulungisa amapayipi, okungaba awokuthutha amanzi nendle, i-plumbing, ulubone lwenele ukumsiza ukuthi aqale ibhizinisi.

UMnu uSamkele Khanyile, oneminyaka ewu-25, uthi ubone singekho isidingo sokufuna umsebenzi awuqeqeshelwe, waqoka ukuqala i-Amachunu Plumbers ngoJulayi walo nyaka. Uqeqeshwe Kwakhonkolo Concrete Skill Development Centre.

UKhanyile, waseNtuzuma, eThekwini, wenze izifundo ze-Information Communication Technology eDream Skill Centre ngo-2017. Ubhalise Kwakhonkolo ngo-2018.

“Ngiqeqeshwe khona unyaka wonke, kwathi ngo-2019 kuya ku-2020 ngasebenza njengethwasa kwenye yezinkampani ze-plumbing, okuyilapho engifunde khona okuningi ngokuba wu-plumber,” kusho yena.

Uthi ngasekuqaleni kwalo nyaka kuphele inkontileka abenayo kule nkampani abeqeqeshwa kuyona, okuyilapho ebona khona ukuthi usengakwazi ukusebenzisa ulwazi aluthole kuyona ukuqala i-Amachunu Plumbers.

Uthi kuleli bhizinisini ugxile ekulungiseni ompompi, amapayipi avuzayo, izindlu zokugezela nokufaka izinsizakusebenza zasendlini encane. Usebenzisana noMnu uPhumlani Mchunu, omsiza ukwenza lo msebenzi, awuchaze njengongelula.

“Ukuba wu-plumber wumsebenzi ongelula ngoba kudingeka ukuthi usebenze kanzima futhi sibuye sisebenze ngaphansi kwezimo ezibucayi nezidinga ukuthi usebenzise umqondo ngokushesha,” kusho uKhanyile.

Uthi amanani omsebenzi awenzayo ayashiyana, awanalo inani eliqondile ngoba aya ngesimo nesimo nokuthi umsebenzi odinga ukwenziwa mkhulu kangakanani.

Umsebenzi we-Amachunu Plumbers

Ukuba wu-plumber uthi kumfundise ukusebenza ngokuzimela nokukwazi ukuxoxisana namakhasimende ngenxa yokuthi lona ngumkhakha wabantu abancintisana kakhulu.

Ucebise abafisa ukuqala ibhizinisi elinjengelakhe nabathanda ukuba o-plumber ukuthi baye ezikhungweni nasemakolishi abazocijwa kuwona ukuze bezoba nolwazi olwanele nolufanele lomsebenzi. “Nokuthi uma sebefuna ukuqala ibhizinisi babuze indlela kwabaphambili, bazihluphe ngokufuna ulwazi bese begwema ukuqasha izisebenzi eziyinqwaba. Ebhizinisini elinjengaleli kufanele ukuthi umsebenzi uzibambele wena mathupha,” kweluleka yena.

Uthi akubheke kakhulu manje wukuqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla ukuze akwazi ukuhlanganisa imali yokuthenga imoto, athe ukusebenza ngaphandle kwayo kwenza umsebenzi wakhe ube nzima.

“Imoto eyiveni iyona nto engiyidinga ngempela manje ngoba uthola ukuthi ngigcina ngilahlekelwa amakhasimende akude ngenxa yokuthi akufinyeleleki kalula kuwona ngoba anginayo imoto.

“Njalo uma kumele ngiyosebenza endaweni ekude, ngiphoqeleka ukuthi ngiqashe umuntu onemoto angihambise, loko okwenza kuhlale kunemali ephumayo njalo ebhizinisini. Uma ngingathola imoto nje kuningi okungalunga,” kuphetha uKhanyile.

Facebook: Amachunu Plumbers

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page