UMENGAMELI uCyril Ramaphosa wehlisele ukuvalwa kwezwe esigabeni sokuqala kusukela namhlanje. Loku kuvumela ukuthi abantu ababuthene endaweni evalakile bangakhuphuka babe wu-750, kuthi phandle babe wu-2000. Isibalo sabantu emingcwabeni sesinganyukela ku-100 kanti ukudayiswa kotshwala sekubuyele ezikhathini ezejwayelekile.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page