SEKUVULWE elinye ithuba lokulekelela osomabhizinisi abesembonini yezokuvakasha KwaZulu-Natali njengoba sezingafakwa futhi izicelo zokuxhaswa ngesikhwama iTourism Relief Fund. Lesi sikhwama esinoR20 million sisungulelwe ukusiza osomabhizinisi bale mboni abathwale kanzima ngenxa yokubheduka kweCOVID-19. Ukufakwa kwezicelo kuzovalwa mhla ka-29 Okthoba 29. Ngemininingwane, kungangenwa ku: www.zulu.org.za

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page