UMnu uZolani Matebese, umsunguli weSendoff Funeral App

Izithombe: wuGoogle nesithunyelwe

Okwamehlela elungiselela umngcwabo akafisi kwehlele abanye. Yingakho esesungule i-app yokuhlela umngcwabo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UBUNZIMA abhekana nabo ngenkathi enza amalungisello omngcwabo wakubo ngonyaka odlule kumenze wacabanga indlela angenza izinto zibe lula ngayo kwabanye abasemanzini.

UMnu uZolani Matebese ungomunye wabasunguli beSendoff Funeral App, eyenza kube lula ukwenza amalungiselelo omngcwabo. Usungule iSendoff Funeral App ngokubambisana noNksz uThabisile Sethaba ukwenze abashonelwe benze amalungiselelo behleli ekhaya.

“Ufike uye emakhazeni athile unikwe uhlelo okuzokwenziwa ngalo umngcwabo, nalo lungakucaceli kahle. Uye kwamanye nakhona kube yinto efanayo.

“Kwakuyisimo esikhathaza umoya nengikholwa wukuthi ukubhekana naso eminyakeni engamashumi amabili eyedlule, ngiphinde ngingaboni mehluko emva kweminyaka engamashumi amabili yikona okwenza ngacabanga ukuthi kufanele ukuthi kube khona indlela eyehlukile engingenza ngayo,” kusho yena.

Uthi ngemva kokubonisana noNksz uSethaba ngalo mbono bahlala phezu kwawo, njengoba namuhla iSendoff Funeral App isinesikhathi esingangonyaka ikhona kanti siyanda isibalo sabayisebenzisayo.

Ama-app enza impilo ibe lula emakhasimendeni

“Kwathatha isikhathi ukunquma ukuthi kumele ibukeke kanjani nokwenza ukuthi senze ucwaningo olunzulu ngaleli gxathu esasifuna ukulithatha,” kulanda uMatebese.

Uthi iSendoff Funeral App isiza ukuhlela yonke into ngamalungiselelo omngcwabo kusukela ekulandeni isidumbu nokweluleka abashonelwe.

“Sisebenzisana nosomabhizinisi abehlukene, kubona okukhona abamakhaza, abezimoto ezithwala umndeni nesidumbu, abezimbali, ukudla, amakhekhe, amatshe esikhumbuzo, amabhokisi, isitsha somlotha ngisho nabeluleki bengqondo imbala,” kuqhuba yena.

Uthe le app ewusizo basaqhubeka nokuyenza ibe ngcono kunaloku eyikhona.

“Sisanda kuqala uhlelo esilwenzele iziguli ezingeke ziselulama olusiza ekutheni zikwazi ukuzihlelela imingcwabo yazo ngaphandle kokuhlupha imindeni yazo ngemininingwane.

Uphethe ngokuthi ukwanda kwesibalo sabantu abasebenzisa iSendoff Funeral App kwenza bakhuthazeke, wathi bazimisele ngokuqhubeka basebenzise le app ukuthi ibe wusizo ngokwenza izinto zibe lula kuwo wonke umuntu osemanzini.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page