Izikhulu zeTransnet bezihlangane nezikhulu zeMinerals Council SA noNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uMnu uPravin Gordhan ukuxoxa ngezinselelo ezikhona ekusebenzisaneni kwabo. Bavumelane ngokuthi ukuzama ukulungisa isimo kuzosungulwa amakomidi azobhekelela imikhiqizo ehlukene, bazobonisana kangcono uma kufanele kube khona izindawo ezivalwayo ukuze zilungiswe. Okunye bazosebenzisana ukuzama ukuvuselela izinto uma kukhona umzila ophazamisikile nokubhekana nenkinga yokuntshontshwa kwezintambo zojantshi

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page