Isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika sinyuke ngo-1.8 percentage points safinyelela ku-34.4% ngekota yesibili yango-2021. Ngokusho kweStatistics South Africa, lesi yisibalo esikhulu kunazo zonke seloku kwaqalwa ukuhlaziya lezi zibalo ngo-2008. Isibalo sabantu abasebenzayo sehle ngo-54 000, safinyelela ku-14.9 million. Esabantu abangasebenzi sinyuke ngo-584 000, safinyelela ku-7.8m kanti esabaphelelwe wumdlandla wokufuna umsebenzi sinyuke ngo-186 000

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page