Ngemuva kokuqokwa kukaMnu u-Unathi Kamlana ngo-Ephreli waba wukhomishana weFinancial Sector Conduct Authority (iFSCA) noNks u-Astrid Ludin njengelinye lamaphini kakhomishana, uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana useqoke uNks uFarzana Badat noNks uKatherine Gibson njengamaphini kakhomishana. Lezi zikhundla ngezeminyaka emihlanu. UNks uBadat usebenza eSwitzerland, lapho ewumeluleki omkhulu wenqubo kwi-International Association for Insurance Supervisors. UNks uGibson ubeyilungu leTransitional Management Committee eFSCA kanti uke wasebenza emNyangweni wezeziMali.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page