I-MTN ibike ukuthi imali engenile inyuke ngo-20% yafinyelela kuR86.7 billion ngesigamu sokuqala sonyaka wezimali esiphele mhla ka-30 kuJuni. Inzuzo engenile ngesheya yehle ngo-78%, yafinyelela ku-148 cents isheya. Ithe into ebe yimbangela ekwehleni kwale nzuzo wukubheda kohlelo eYemen.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page