UMnu uNkosana Mtimkulu, ophakathi, nezinye zezisebenzi zaseSouth Western Dairy

Izithombe: Zithunyelwe

Bangabalimi abazibophezele ukuguqula imboni yemikhiqizo eyenziwa ngobisi ukuze kwande abantu abamnyama kuyona. Oyedwa wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUKHIQIZA ubisi kwakunganele ukukhulisa ibhizinisi lomndeni nokungakho banabela nakweminye imikhiqizo yobisi. Kusukela bayiqala iSouth Western Dairy ngo-2010 sebenanefemu eTshwane, eGauteng.

UMnu uStephen Mtimkulu nendodana yakhe uNkosana bazimisele ngokuletha uguquko kule mboni. Inkampani yabo ikhiqiza ubisi, amasi neminye imikhiqizo yobisi nejusi. Badayisela izipaza, izindawo zekhofi, oSPAR abathathu, uBig Save nezindawo zokudlela zakwa-OBC.

UNkosana utshele iVutivi News ukuthi baqala bedayisa ubisi ezigodini ezingomakhelwane nasemphakathini. 

“Sasisenga izinkomo eziwu-30. Ngangidayisa ubisi evenini iminyaka emithathu kuya kwemine. Ubisi ngangilulanda epulazini lasekhaya eliseNorth West,” kukhumbula yena.

Lo somabhizinisi uthi sakhula isibalo sabantu ababefuna ubisi, nokwenza babona ukuthi kumele banabele kwezinye izindawo.

“Emva kweminyaka emine sinqume ukushintsha indlela ibhizinisi esilisebenza ngayo, sathuthela eGauteng lapho sikwazi khona ukuthenga ubisi kubalimi abahlukene abazinze eGauteng ukuze abalimi abamnyama bezoba yingxenye yale mboni ekhiqiza okwenziwe ngobisi.

“Yilapho-ke siyeke khona ukuzikhiqizela thina, saqala saluthenga kwabanye abalimi. Ngelinye lamaqhinga ethu.”

Eminye imikhiqizo yeSouth Western Dairy isilungele ukuthengwa

Uthi nakuba izinto zihamba kahle, sebeqashe nezisebenzi ezinhlanu, kodwa basatabalasa ukuthola amakhasimende amasha.

“Sidinga amakhasimende amasha nokwazisa nezinye izitolo zokudla ukuthi zisivulele amathuba ukuze sikwazi ukuzidayisela imikhiqizo yethu eyenziwe ngobisi. Sidinga ukuthi loku kwenzeke hhayi nje ngoba senzela ukukhulisa ibhizinisi lethu kuphela kodwa ngoba senzela ukuvuselela imboni yemikhiqizo yobisi ukuze nabalimi abasafufusa bezobamba iqhaza kuyo,” kusho yena.

Uthi ukuvalwa kwezwe kuyiphazamisile imboni yabo Kodwa unethemba lokuthi iSouth Western Dairy izovuka izithathe futhi iqhubeke ngoba igama layo liyaziwa.

“Uma kuvalwa izindawo zokudlela futhi nezinye izitolo zivaliwe, ibhizinisi liyalimala. Nokho ngiyakholelwa kuleli bhizinisi kanjalo negama lethu nokuthi linekusasa eliqhakazile.”

Wengeze ngokuthi inkampani yabo izibophezele ekuletheni uguquko embonini yezolimo ukuze ivuleleke nakwabanye abantu, isungule imisebenzi, iqede ububha futhi iqikelele ukuthi kunokudla okwanele.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page