Ngemva kwezibhelu zokutapa nokucekela impahla phansi, iFNB iqale ukuletha ama-ATM namagatsha angomahambanendlwana KwaZulu-Natali naseGauteng. Iqale eDalton naseHarding eKZN kanti amanye azoyiswa eVosloorus, eSebokeng, eDiepkloof nase-Orange Farm eGauteng. UNksz uLee-Anne van Zyl, isikhulu esiphezulu seFNB Points of Presence, sithe: “Izinhlelo zethu eziphuthumayo bezibheke kuma-ATM ukusiza imiphakathi nabahola isibonelelo seSASSA kanti sizovula namagatsha angomahambanendlwana maduze. Sisebenzisana namanye amabhange, sizoqinisekisa ukuthi amakhasimende asebenzisa ama-ATM ethu awakhokhi inhlawulo yeSaswitch. Sikholwa wukuthi le mizamo izosiza imiphakathi ngenkathi siqhubeka nokuvuselela ingqalasizinda ecekelwe phansi.”

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page