UMnu uZamani Hadebe, umsunguli weZamani The Artist, edwebayo yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uyakhula ekuzakheleni igama kwezobuciko umdwebi. Nokho ufisa abantu abamnyama baqonde le mboni. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UTHANDO lokudweba luqale ngenkathi esafunda isikole edweba ayefunda nabo abakhiphe njengoba benjalo. Nokho uthe eseqede isikole akangafundela izifundo zokucija lesi siphiwo njengoba abhalisela izifundo zokukhangisa, i-marketing.

UMnu uZamani Hadebe, oneminyaka ewu-24, ufunde  eMangosuthu University of Technology eMlaza, eThekwini. Nakuba aziphothula lezi zifundo kodwa uthi wayazi kahle ukuthi uthando lwakhe alukho nhlobo kuzona kepha lisekudwebeni.

UHadebe, odabuka KwaNdengezi, eThekwini, uthi uqale ukugxila nokuzimisela kulo msebenzi ngo-2018 ekhuthazwa wukubona abadwebi abathandayo nabadumile. Yize ukudweba kuyena kuqale njengomdlalo kodwa namhlanje usezakhele igama ngemidwebo yakhe emihle ngaphansi kweZamani The Artist. Umsebenzi wakhe usuke wadayiswa nakwi-Africa Arise Online eseGoli.

UHadebe uthi abantu abaningi abawuqondi umkhakha akuwona. “Thina bantu esithanda ukudweba, kuba nzima kwabanye abantu ukuthi basiqonde into esiyithandayo ngomsebenzi wethu. Kuyinto abantu abangayinaki nje kakhulu ukuthi yini le oyenzayo,” kuchaza uHadebe, owumuntu onamahloni.

Imidwebo kaHadebe yizithombe ezidle ngemibala egqamile. Amanani omsebenzi wakhe aqala kuR1 000 kuye kuR1 5000 umdwebo ngamunye. Le midwebo abanye bahlobisa ngayo emakhaya kuthi abanye bahlobise amahhovisi ngayo. 

Eminye imidwebo yeZamani The Artist

Uthi esakhula abazali bakhe babazi ukuthi yena uthanda ukudweba, nokwenza kwaba lula ngenkathi esebazisa ukuthi usehlela ukuqinisa emkhakheni wokudweba. 

Uthi ukungaqondwa komsebenzi wabo emphakathini wabantu abamnyama kuyinselelo ngoba kwenza kube lukhuni ukuthi umuntu axhaswe ngabantu balapho eqhamuka khona. 

“Endaweni yangakithi ukudweba akuyona into abayinakile. Loko kukodwa kwenza ngihlehlele emuva ngoba la engikhona anginakiwe kumele ngize ngisabalalele kwezinye izindawo ukuze igama lami liqale ligqame.

“Amakhasimende ami amaningi akuwona awaseThekwini kodwa (aqhamuka) ezindaweni ezifana naseGauteng, eLimpopo naseMpumalanga Kapa. Kwesinye isikhathi kuye kuphoqe ukuthi ngiye eGoli ukuze umsebenzi wami uthengwe,” kusho uHadebe.

Manje uHadebe usezinhlelweni zokusabalalisa umsebenzi wakhe ukuze ube yingxenye yemibukiso emikhulu yemidwebo eNingizimu Afrika.

Twitter: @ZamanyGrootboom

Instagram: @zamany_grootboom

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page