OSOMABHIZINISI bawuncomile uMasipala waseThekwini ngesinyathelo sawo esinqala sokusiza amabhizinisi acekeleke phansi ngezibhelu. Izolo (ngoLwesine) iMeya uMnu uMxolisi Kaunda ihlangane nezikhulu eziphezulu zezinkampani ukuziqinisekisa ukuthi umKhandlu uzibophezele ekuvikeleni amabhizinisi abo. Ethula izinhlelo zeTheku, uKaunda uthe umKhandlu uzobuyekeza isabelomali sango-2021/22 ukuze sibeke eqhulwini uhlelo lokuvuselela umnotho. UmKhandlu uzophuthumisa uhlelo lwezicelo zokwakha ukulekelela amabhizinisi adinga ukuvuselelwa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page