UMnu uMfanufikile Dlamini, umsunguli weFam Café yaseRoodepoort, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Inkolelo yokuthi abantu kufanele badle zikhathi zonke futhi badle okuhambisana nesikhathi esithile kwenze wasungula ibhizinisi lokudla. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

“NSUKU ZONKE abantu kumele badle, kungaba yisekuseni, yisemini noma ebusuku. Zonke izinsuku nangazo zonke izimpelasonto, umuntu egubha into ethile kungaba wusuku lokuzalwa noma okuthile akuzuzile, konke lokho kudinga ukudla, ikhekhe nesiphuzo esizohambisana nakho.”

Usho kanje uMnu uMfanufikile Dlamini, umsunguli nomphathi weFam Café, ibhizinisi lokudla ngaphansi kwalo okukhona iFam Café Private Chefs & Company ne-Asante by Fam Café, indawo yokudlela.

UDlamini waseMeadowlands, eSoweto, eGauteng, uqale leli bhizinisi ngo-2017 ngenxa yothando lwakhe lokudla. Ibhizinisi lakhe lizinze futhi lisebenzela eHelderkruin, eRoodepoort, eGauteng.

I-Fam Café, aseqashe kuyona abantu abawu-12 abayitoho, uyichaza njengendawo yokudlela ekahle nelungele wonke umuntu. Uthi kule ndawo yokudlela useke waba nemicimbi enhlobonhlobo njengeyabantu abasuke begubha usuku lokuzalwa, ama-baby shower, eyokuvala unyaka nezidlo zasemini. 

Uthi ukuyofundela ukupheka kube neqhaza elikhulu elikhulu ekutheni aqonde ngebhizinisi lokudla, hhayi njengompheki nje kuphela kodwa nasekukwazini ukuphatha indawo yokudlela noma ihhotela.

“Ngemva kokuthweswa iziqu esikoleni sokupheka, ngangibekisa izindawo ezehlukene lapho engangimema khona abangani bami sizodla isidlo sasemini bezwe nomuzwa wengikubiza nge-fun dining, okunguhlelo onhloso yalo ukuthatha isidlo sandawonye ngisenze kube ngesimnandi nesithakaselekayo,” kusho yena. 

UDlamini wenze izifundo ze-Food Preparation and Cooking e-Capsicum Culinary School. 

Eminye yemilingo eyenziwa epuletini eFam Café

Uthi yize ziningi izingqinamba abhekana nazo, ikakhulukazi njengoba izwe libhekene nempi yeCOVID-19 nokuvalwa kokusebenza kwezinye izinto ezweni kodwa usakwazi ukubhekana nalo lonke uhlobo lobunzima oluhambisana nomphumela waloku.

“Esengikwenzile eFam Café wukugxila kakhulu endleleni yokusebenza ngemva kwe-lockdown, nokuthi ngiqale ngenze ibhizinisi lami lihambisane nendlela entsha yokusebenza ngokwenza izinhlelo ezintsha ezizogxila esibalweni esincane nesamukelekile,” kusho uDlamini.

Uthi sebeqalile ukukhuthaza amakhasimende abo ukuthi azijwayeze ukudlela endaweni ehlanzekile, basebenzise nezibulalimagciwane futhi balandele yonke imithetho yezokuphepha nezempilo.

Uthi maduze nje iFam Café izosebenzisana nezikhungo ezifundisa ukupheka ngenhloso yokuqasha abenza lomkhakha wokupheka, baphinde bathuthukise namakhono abanesifiso sokuba ngabapheki.

“Sizophinde sethule ngokusemthethweni i-B&B ne-spa ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, esizokwazi ngakho ukuthi sivule amathuba ambalwa omsebenzi,” kuphetha uDlamini. 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page