UNksz uPhindile Tulisa, umnikazi wePhindi’s Accessories Designs eyenza amacici

Izithombe: Zithunyelwe

Waqala ezidlalela ngezicucu nezinye izinto endlini osenebhizinisi lamacici elisabalele nakwamanye amazwe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UBANI ongacabanga ukuthi amafosi ezicathulo newuli kungagcina kwakhe ibhizinisi elondla umndeni womuntu? Kwabanye cishe wumqondo ongeke ufike lona. Kodwa ibhizinisi lamacici lentokazi esencane liqalwe kanjalo.

UNksz uPhindile Tulisa, waseMazabekweni, eXobho, kodwa osehlala eThekwini, usungule iPhindi’s Accessories Designs eminyakeni emithathu edlule. Uliqale esebenzisa izinto ebezisendlini.

“Ngaqala ngamacici abizwa ngama-tussels ngizenzela mina ngensonto, amanye ngangisebenzisa izintambo zesikibha,” kulanda yena.

Lo mdlalo wakhe wenza abantu bawathanda amacici akhe baqala bacela ukuthi abenzele. 

IPhindi’s Accessories Designs yenza amacici ayizinhlobo ezehlukene isebenzisa izintambo zezicathulo, izinkinobho, ukotini, ubuhlalu obehlukile kulobu obujwayelekile nokunye okubalwa nezindwangu ezihlukene.

“Icici ngizenzela mina ngemibala egqamile. Yikona loko okwenza (ahluke) kwamanye amacici akwamanye amabhizinisi. La macici awayoyonke inhlobo yomuntu wesifazane ngoba kukhona amafishane, aphakathi nendawo namade, kuya ngawe ukuthi uthanda angakanani ubude,” kusho yena.

Gabi gabi ngezasePhindi’s Accessories Designs

UNksz uTulisa, oyi-administrator eSABC, uthi isikhathi sebhizinisi lakhe usithola uma eseshayisile emsebenzini nangezimpelasonto. Ukusebenza lapho kungena khona abantu ebhilidini lasemsebenzini wakhe kumsizile nasekukhuliseni ibhizinisi lakhe njengoba abanye abantu bebeye bambone efake amacici ahlukile bese bembuza ngawo.

“Ngike ngenzela umculi wakuleli u-Amanda Black amacici amahle agqamile. Kubantu besifazane (abadumile) esengike ngabenzela amacici kubalwa uThandiswa Mazwai, abasakazi boKhozi FM uDudu Khoza, uNongcebo McKenzie nonkosikazi womculi kamaskandi umama u-Ebony Ngcobo.”

UThandiswa Mazwai ngelinye lamakhasimende ePhindi’s Accessories Designs

IPhindi’s Accessories Designs inamakhasimende ngisho nangaphandle kwaseNingizimu Afrika njengaseMalawi nase-United Kingdom.

“Ngo-2019 ngavakashela eGermany. Isikhathi esiningi ngangingena ezitolo zakhona ngibuka izinhlobo zamacici abawenzayo. Ngabona ukuthi le nhlobo yamacici engiwenzayo abanayo. Ngase ngibona ithuba lokusabalala nangaphandle kwase-Afrika ukuze umsebenzi wami uzofinyelela nasemazweni aseNtshonalanga,” kusho uNksz uTulisa.

Uthi usebenzisa ama-hook e-stainless steel ukuze abagqoka amacici akhe bangalimali.

Okwamanje uyazenzela yonke into kanti amacici akhe abiza phakathi kukaR60 noR100. 

IPhindi’s Accessories Designs inezinhlelo zokuvula isitolo esi-online ukuze kuthengeke kalula nangokushesha. 

UNksz uTulisa ukhuthaza nabanye abantu ukuthi bazihlolisise ukuthi yiziphi izinto abazikhonzile bese besebenzisa zona ukuqala ibhizinisi. 

Ukholwa wukuthi umakhalekhukhwini uyisikhali esimqoka sokuqala ibhizinisi ngoba uthi ubuchwepheshe bokuxhumana besimanje benze kwaba lula ukuqala nokukhulisa ibhizinisi.

“Nami ngaqala ngazo izinkundla zokuxhumana ukuze ngisabalalise umsebenzi wami. Ngangifaka izithombe ngiwagqokile amacici. Abanye babezibuka izithombe bangasho lutho, abanye babezithanda kuphela, abanye babephawula bencoma bese beyathenga. Ngakho kumele umuntu abe nesibindi sokuqala into entsha, angayeki ngoba ethi abantu ngeke bamlandele ezinkundleni zokuxhumana,” kweluleka uNksz uTulisa.

Facebook: Phindi’s accessories

Instagram: phindisaccessories

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page