I-FNB izoqhubeka nezinhlelo zokutshala emphakathini ngokuvula amagatsha awu-50 kuze kube wu-2023. Loku kuhambisana nezinhlelo zokufinyelela kuzona zonke izinhlobo zamakhasimende ezweni lonke. Amagatsha omphakathi azoba wu-70 kuya ku-90‬m2 ubukhulu. Azodla ngobuchwepheshe besimanje obuseqophelweni eliphezulu, adidiyele izindawo zokuzisa kumakhasimende noma asizwe.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page