UMnu uNkanyezi Msomi noMnu uSakhile Mazibuko abasunguli beKick It Clean yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Bahlanganiswe wubungani, nokuthe uma kufika umqondo webhizinisi banquma ukulisebenza ndawonye. Manje basezinhlelweni zokuvula amagatsha ezweni lonke. Omunye wabo uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UBUNGANI babo nothando lwezinto ezifanayo yikona okwenze ukuthi  izinsizwa zaseThekwini zisungule ibhizinisi lokuwasha nokunakekela amateku nezicathulo elikhula ngamandla.

Laba bangani, uMnu uNkanyezi Msomi  noMnu uSakhile Mazibuko, baqale iKick It Clean ngo-2018.

Umqondo wokuqala ibhizinisi waqhamuka ngenkathi uMsomi esebenza kwesinye sezitolo sezingubo enxanxatheleni yezitolo iGateway eMhlanga. Wayeqala esikoleni ekuseni ngaphambi kokuyosebenza ntambama.

“Ngiwumuntu othanda izicathulo kakhulu. Amateku ami ayehlale ehlanzekile njalo uma ngisemsebenzini, nokwathi ngelinye ilanga ngabuzwa ngelinye ikhasimende ukuthi ngiwashelwa wubani amateku ami. Ngalitshela ukuthi ngiziwashela mina njalo ngezimpelasonto,” kulanda yena.

Uthi ngemva kokuwashela ikhasimende amateku, wabona ithuba lokuthi loluthando lwakhe lugcine seluyibhizinisi kuyena. “Kuthe ngo-2018, kwabe kuwusuku lokuzalwa lomngani wami uSakhile. Sathi sizixoxela naye, ngase ngimtshela ngalo mqondo enganginawo. Ngenxa yokuthi mina naye asihlukani, sihlale sindawonye, sabona kukuhle ukuthi sibambisane kuleli bhizinisi, ikakhulukazi ngoba uSakhile eza nomqondo ojulile wokukhangisa kanti sasisebenzisa nemoto yakhe kakhulu uma kunezidingo zebhizinisi,” kusho uMsomi.

I-Kick It Clean iwasha amateku futhi ilungise izicathulo ezihlukene kusukela kweziphuke izithende nezikhwama zesikhumba ezisuke zidinga ukupholishwa. I-Kick It Clean iwasha namakepisi.

Zisha ngomsebenzi eKick It Clean

Leli bhizinisi njengamanje selikhule kangangokuthi linabantu abayisithupha abasebenza kulona kanti bonke abayintsha. 

UMsomi uthi ngenyanga eyodwa bawasha izicathulo ezingaphezulu kweziwu-150. Amanani abo aqala kuR50 kuya kuR120, kuye ngokuthi udinga ukwenzelwani.

“Sesikwazile ukuthi igama lethu silisabalalise, laziwe nasezindaweni ezingaphandle kwesifundazwe iKwaZulu-Natali. Sinamakhasimende ngisho eGoli, nesiye siye ngqo kuwona siyowawashela uma nje ikhasimende linezicathulo eziningi,” kusho yena.

Leli bhizinisi liwashela osaziwayo baseThekwini nosomabhizinisi. Bayahamba bayobawashela emakhaya. Kuthatha izinsuku ezintathu ukuthi izicathulo zibe sezilungele ukulandwa noma ukuhanjiswa ekhasimendeni njengoba benohlelo lokuzilanda izicathulo, baphinde bazibuyisele kulona. 

Njengoba kuyiNyanga yeNtsha futhi intsha eningi iswele namathuba omsebenzi, laba bangani ababili bathi kubalulekile ukuthi noma ngabe yini umuntu afisa ukuyenza angajahi.

Bathi iKick It Clean yathatha unyaka ngaphambi kokuqasha abantu abazosebenza kuyona.

“Njengamanje simatasa sibheka indawo enkulu yokusebenzela ngoba (isonto nesonto) siba nomsebenzi omningi wezicathulo nezikhwama ezisuke zidinga izandla zethu,” kusho yena.

Laba bangani bathi baziqhenya kakhulu ngomsebenzi asebewenzile ekukhuliseni ibhizinisi labo kanti basezinhlelweni zokwethula amagatsha kwezinye izifundazwe.

“(Ngesonto) sithola abantu besifonela ezindaweni ezikude befuna umsebenzi wethu kanti kuyaphoqa ukuthi sikhule ngoba (ngesonto) nje siyaziwasha izicathulo ezingaphezulu (kuka-100), nokuwumsebenzi omningi,” kuphetha uMsomi.

Facebook: Kick It Clean

Instagram: kick_it_clean

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page