SETHULA ISIGQOKO

UQWEQWE lukasomabhizinisi, umholi kwezamabhizinisi nesishoshovu sangoJuni 16 ngo-1976 sishone ngoSuku lweNtsha.

UMnu uJabu Mabuza, obeneminyaka ewu-63, ushone ngenxa yeCOVID-19, esiphinde yaqubuka okomlilo wequbula njengoba kunesiwombe sayo sesithathu ezweni.

UMshengu kukude lapho esuka khona njengoba angena kwezamabhizinisi ngetekisi alithenga ngemva kokushayela amatekisi, ezama ukwenza imali yokuqeda izifundo zomthetho ayezenza e-University of the North (i-University of Limpopo).

Lo somabhizini, owakhulela eWaterval Boven, eMpumalanga, wakhulela eDaveyton, eGauteng, ngemva kokususwa komndeni wakubo wuhulumeni wobandlululo. 

Akazange azithambise njengoba agcina ngokusungula izinhlangano zobumbano losomabhizinisi ezinjengeFoundation for African Business and Consumer Services neSouth African Black Taxi Association, waba wusihlalo we-Eskom, Telkom, iCasino Association of SA, i-AB InBev, iSA Tourism, i-Unisa School of Business Leadership ne-Sun International nomqondisi wezinkampani okubalwa kuzona iTsogo Sun Holdings. 

Ubungcweti bakhe benze ukuthi wagcina esebenza ezinkampanini zamazwe awomakhelwane njengoba ebesemabhodini eTanzania Breweries neCastle Brewing Company eKenya. Naphesheya uyaziwa njengoba eke wathi xinti kwiCorporate Council on Africa eWashington DC neWorld Travel and Tourism Council e-England.

Ushona nje ubewusihlalo weNet1 neSun International nomqondisi ozimele omkhulu eMultiChoice. 

Isililo esivela nxa zonke ezweni kosomabhizinisi abanohlonze nezinhlangano zosomabhizinisi sifakazele uhlobo lukapende abeyilona lukamabhizinisi. Emswaneni kubhonge iBusiness Unity of SA (iBusa), iBusiness Leadership SA (iBLSA) neBlack Business Council, kwenanela noMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa uqobo.

Umlingani kaMabuza omdala kwiBusa uSolwazi uBonang Mohale, uShansela wase-University of the Free State nosihlalo weBidvest Group neSBV Services, ekhuluma neBusiness Day Live, umchaze njenge“nxusa elilodwa lwamabhizinisi onke”. Ukhumbule kungenxa kaMabuza agcina eyisikhulu esiphezulu seBLSA.

Uphinde wamkhumbula ngokuthi uMabuza wayengafuni ukuyoba wusihlalo we-Eskom kepha wavuma ngenxa yokucindezwa woMohale. Umphathi wakhe ubembiza ngoDkt ngenxa yobuchule bakhe nokwaholela ekutheni iWits imhloniphe ngeziqu zobudokotela kwezohwebo ngo-2017 “ngenxa yamagalelo akhe kwezamabhizinisi neqhaza lakhe ekusimamiseni umnotho waseNingizimu Afrika”.

UMohale uphethe ngokuthi uMabuza uyohlale emkhumbula ngokuba wuthisha omuhle nomuntu omangalisayo.

Umholi wamabhizinisi osebenze kakhulu noMabuza nobefana nomfowabo omncane uSipho Maseko, isikhulu esiphezulu eTelkom, ufe olwembiza. Kufanele futhi ngoba babeyimbambe bonke kwaTelkom ukuwubeka lapho ukhona namhlanje – inkampani esihlonishwa. UMabuza wayewusihlalo webhodi, uMaseko eyisikhulu esiphezulu.

UMaseko, ekhuluma neNewzroom Afrika, uthe kwezinye izinto azomkhumbula ngazo uMabuza wukuthi ngosuku lokuqala eyosebenza kwaTelkom uMabuza wamlanda kwakhe, wamshayelela imoto, wa“mqhuba” waze wayomfaka ehhovisi. Wathi umlande ngoba engafuni ashintshe umqondo endleleni ukuthi wayewuthatheleni umsebenzi.

UMaseko uphethe ngokuthi uMabuza ubengesiyo ingelosi “kepha-ke wubani oyiyona?”.

Sengathi osomabhizinisi bakithi, osopolitiki nezakhamuzi zonke, bangafunda isifundo uMohale athi uMabuza usishiyile sokuthi ngamunye senze okuncane okwehlula uhulumeni, ngaleyo ndlela kuyoba nenkululeko yezomnotho yangempela yabantu abamnyama.

Uyibekile induku ebandla Mshengu wezigqoko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page