UNksz uNozipho Nala weNozie Creations yaseThekwini, KwaZulu-Natali, eyenza imidwebo yasodongeni

Izithombe: Zithunyelwe

Ugqugquzelwe wukufisa ukwenza into ehlukile esungula ibhizinisi lezithombe zokuhlobisa odongeni. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UCWANINGO alwenza ngenkathi ezihlupha ngokuthi yini ehlukile angayenza ukuze aziphilise yilona olwamfikisela ngomcabango wokuqala ibhizinisi lokupenda imidwebo yezithombe zokuhlobisa odongeni.

Lolu wuhlobo lwebhizinisi olungandile kwabesifazane abamnyama.

UNksz uNozipho Nala, waseMolweni, eThekwini, usungule iNozie Creations, ibhizinisi eligxile ekupendeni nokwenza imidwebo yokuhlobisa odongeni.

UNksz uNala, oneminyaka ewu-28 une-Diploma in Tourism Management aziphothule eDurban University of Technology ngo-2013.

INozie Creations uyiqale nyakenye ngenkathi kusaqine imithetho yokuvalwa kwezwe ngenxa yeCOVID-19.

“Bekuwunyaka odlule ngenkathi kusaqine imithetho yokuvalwa kwezwe, okuyilapho engacabanga khona ukuthi yini eyehlukile engingayenza ukuziphilisa. Ngikhule ngivele ngiwumuntu okhonze ubuciko kakhulu, njengoba nasesikoleni ngangigxile kakhulu ekubhaleni izinkondlo futhi bengivele ngikwazi ukupenda.

“Ngabe sengifikelwa wumcabango wokuthi ngikhiqize imidwebozithombe yokuhlobisa ngisebenzisa upende. Ngenxa yokuthi angikwazi ukudweba ngazihlupha ngizicija ngolwazi oluku-YouTube lokuthi ngingawusebenzisa kanjani upende ukuze ekugcineni ngikhiqize into enhle njengalena,” kulanda yena.

Uthi phakathi kwezinto azisebenzisa ukukhiqiza lemidwebo wupende wohlobo lwe-acrylic ne-hairdryer, esiza ukomisa upende.

Phakathi kwezingqinamba abhekana nazo ekuqhubeni i-Nozie Creations, uthi kwenye inkathi abantu bayaye bamthembise ukumsiza kuthi ngokuqhubeka kwesikhathi kuhlaluke ukuthi izinhloso zabo zisuke zingezinhle.

“Okunye-ke wukuthi kwesinye isikhathi amakhasimende abuye abe yindlala, loko okwenza ukuthi ibhizinisi lingahambi kahle kodwa uma eseza futhi eza mawala ngize ngithuke impela,” kusho uNksz uNala.

Imidwebo yakhe iqala kuR350 kuya kuR1 500.

Eminye yemidwebo kaNksz uNala

“Into engingayichaza njengesengiyifundile ngebhizinisi wukuthi kubuye kube nezikhathi ezinzima, wena njengosomabhizinisi okufanele ukuthi uma kwenzeka ubhekana nazo ungagudluki emkhondweni wokuthi kungani waqala lelo bhizinisi,” kusho yena.

Weluleke abantu abanesifiso nothando lokwenza uhlobo lwebhizini elinjengelakhe ukuthi bangazingabazi kodwa bazitshele nje ukuthi konke abakufisayo kungenzeka.

“Kulula. I-YouTube iyona ndlela esizayo. Abantu bayawuziba uYouTube ekubeni lungekho uhlobo lolwazi ongeke uluthole kuwona. Ungajahi. Sebenzisa ulwazi olutholaka kwi-internet ukuya phambili.”

Uthi uhlose ukuzicija ngolwazi lokudweba oluzomsiza ukukhulisa ibhizinisi lakhe.

“Ngifuna nokuthi imidwebo yami igcine isitholakala kuma-art gallery, ngenze nemibukiso yezobuciko, kuyona engiyobe ngikhangisa, ngiveze uhlobo lomkhiqizo engiwenzayo,” kuphetha uNksz uNala.

Facebook: Nozipho TheArtist Nala
Instagram: @nozipho_nala / @noziecreations

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page