KUYINTOKOZO enkulu kuMbele ukumemezela isivumelwane sethu noLindo Makhaye weLusizo Group owethula uhlelo oluthi Notha Ujule Ngezamabhizinisi emsakazweni uKhozi FM kusukela namhlanje. Ngalesi sivumelwane kusho ukuthi osomabhizinisi esibhala ngabo engosini Asafufusa basethubeni lokuthi amabhizinisi abo kukhulunywe ngawo kulolu hlelo kulesi sikhondlakhondla somsakazo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page