UNksz u-Innocentia Motau, umsunguli we-Itu Golf Wear yaseGoli, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Uthando lomdlalo wegalofu luzale ibhizinisi lezimpahla zokugqoka. Usomabhizinisi usenezimpahla zakhe zegalofu ezidle ngokuhluka. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

EMVA kokugajwa wuthando lomdlalo wegalofu, uNksz u-Innocentia Motau unqume ukwengeza izimpahla zokugqoka ezizohambisana nalo mdlalo, okhonzwe ngabantu abadla izambane likapondo. 

Kuthe uma ethola ukuthi izimpahla zegalofu ezejwayelekile azihambisani, naye wakhetha ukuzenzela ezakhe. Iyona ndlela lena ekuqale ngayo i-Itu Golf Wear.

UNksz uMotau ozalwe, wakhulela eTshwane, uzinze eSandton, eGoli, manje nokuyilapho esebenza khona njengosomnotho embonini yemikhumbi. Usungule i-Itu Golf Wear ngo-2017. 

“Ngiyawuthanda umdlalo wegalofu futhi ngiyayinaka indlela engigqoka ngayo kanti ngihambela izindawo namazwe ahlukene ngidlala igalofu,” kusho yena exoxa neVutivi News www.vutivibusiness.co.za.

“Ngithenga nezimpahla eziningi zegalofu njalo uma ngisuke ngithenga. Bengiyaye ngithole okuncane lapha nalaphaya engikuthandayo, ngase ngizibuza ukuthi kungani ngingenzi izimpahla zegalofu ezingajwayelekile?  Ngenze ucwaningo ngokuthi zenziwa kanjani izimpahla zegalofu, uhlobo lwendwangu engiyidingayo nokuthi yibhizinisi okumele libe njani.”

Waqala wenza isikibha nengubo akugqoka komunye umdlalo.

“Ngahlangana nomuntu komunye umcimbi engamtshela ukuthi ngenza izimpahla zegalofu. Wangicela ukuthi ngimenzele isikibha, ngayamukela kanjalo inselelo,” kulanda uNksz uMotau. 

Uthi kule minyaka emithathu edlule ubegxile ekutholeni indwangu efanele ngoba yiyona nto azikhangisa ngayo. 

“Ikhasimende liyakwazi ukufika nemibala bese lisicela ukuthi silenzele elikufunayo; siyakwenza njengokusho kwalo.”

I-Itu Golf Wear idayisa izikibha ezinhlobonhlobo, izingubo, ama-glove namakepisi. Maduze izokwengeza amabhande, amasokisi, izicathulo, izimpahla zabantwana, amabhulukwe, ama-tracksuit, ama-jumpsuit nezikhroshiwe.

Eminye imisiko yase-Itu Golf Wear

UNksz uMotau usebenzisana namafemu ehlukene njengoba yena ezidweba izimpahla, ahambise nendwangu. Abanye bamthungela izikibha, kuthi abanye bamenzela izingubo. Uthi ukusebenzisana namafemu ehlukene kwesinye isikhathi kuyinselelo.

“Ngigxila kakhulu ekubonisaneni nasekwenzeni ucwaningo ukuze ngizohlale ngiphucula umsebenzi.”

Uqale ukudlala igalofu ngo-2008 ngoba naye enzela lokhu abaningi abalidlalela kona – ukwakha ubudlelwane nabantu.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusiness.co.za

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page