UNksz uNokubonga Ntuli, umnikazi weSkyee Blue, egxile ekuthungeni imifaniswano yesikole

Izithombe: Zithunyelwe

Uthando lokwenza imisiko nokuthunga lwayingena isafunda isikole intokazi. Nokho enyuvesi izishiye phakathi izifundo zokuthunga, yaqala ezomunye umkhakha ngeposi. Ixoxe noLANGA KHANYILE

INTO ayiqale esikoleni kwaGrade 8 ukuchitha isizungu, useziphilisa ngayo. Kanti uza kabi. Usethungela abantu imisiko abafika nayo, ayidwebile kanti umsebenzi ususimeme kangangokuthi usethunga imifaniswano yesikole.

UNksz uNokubonga Ntuli, waseFannin Extension eClermont, eThekwini, ungenelwa ngama-oda okuthunga imifaniswano yezikole ubuthaphuphu. Usanda kuthola nomsebenzi wesikole ebesishintsha umfaniswano waso, esisika iphethini emifaniswaneni yezikole zase“silungwini”.

“Ukwenza imisiko angikufundelanga esikoleni. Ngaqala kwaGrade 8 kuyinto yokuzichithela isizungu. Kuqale ukuba yibhizinisi sengikwaGrade 10. Kukhona owangifundisa ukudweba. Ukuthunga ngikuqale ngezichibi, ngichibiyela nama-jean abantu,” kulanda le ntokazi, eneminyaka ewu-29.

Uthi usewumpetha othunga yonke into kodwa ugxile ekuthungeni imifaniswano yesikole namajoyini esonto nezimpahla ezifunwa ngabantu. Okunye akuthungayo yizigqoko zasehlobo, izigqoko zesikole. I-tracksuit Ibiza uR500, kwengezwe uR150 uma ufuna ibe nophawu kanti izigqoko zibiza uR150.

Esikoleni wayenza izifundo zezohwebo. Ngemva kokuphothula u-matric, waya eDurban University of Technology ukuyofundela ukudweba imisiko. Washiya esanda kuqala ngenxa yokuthi unina wayengawuthandi lo mkhakha. Ngemva kwaloko uqale ukwenza izifundo zokholo i-theology e-TEC College njengoba efundela ubufundisi eLuthela.

Nakuba unina engayizwa indaba yokuthunga kodwa uyise uyameseka. Empeleni wuyena owamnika imali yokuqala ibhizinisi. Uthi ibhizinisi waliqala ngoR250.

I-oda lokuqala elikhulu usalikhumbula kahle. “Kwakuyijakhethi ye-tracksuit yakwa-matric. Akuhambanga kahle kodwa umuntu engangimthungela akangilahlisanga ithemba, waqhubeka nokungeseka,” kukhumbula yena.

Ikhasimende lenkampani yakhe iSkyee Blue elikhulu wuMqhele High waseClermont neKwaJabula yaseMbumbulu.

UNksz uNtuli nemithungo yeSkyee Blue

Uqashe abantu ababili ngokugcwele kanti uthi ngezikhathi zebhizi uqasha oyedwa oyitoho.

Waqala ethungela kubo kodwa manje usethungela enkabeni yedolobha. Kodwa uthi ngenxa yokubheduka kweCOVID-19 kuvaliwe ukuthi amakhasimende eze khona. Abantu bafaka ama-oda.

Ihembe elithungwe eSkyee Blue

Uthi kube nzima ngesikhathi sokubheduka kobhubhane kwaze kwadingeka ukuthi aphume eflethini lakhe, aphindele kubo.

UNksz uNtuli uthi kuningi ibhizinisi elimfundise kona. “Ngifunde ukuthi ibhizinisi kufanele libe nabacwaningimabhuku. 

Uneseluleko kwabanye osomabhizinisi abancane. “Ibhizinisi lingifundise ukuthi imali yokuqala ibhizinisi ayimqoka. Into emqoka ngabantu (amakhasimende).” 

Uyakuthakasela ukuthi kunabantu abaqashile. “Kumnandi ukuthi kunabantu abangisebenzelayo, ngidala amathuba omsebenzi,” kusho yena.

Ebunzimeni ake wabhekana nabo ubala ukungawatholi amakhasimende.

Njengabo bonke osomabhizinisi unezifiso ngebhizinisi. “Ngifisa kabi ukukhula. Ngingathanda ukuba nesitolo (sezimpahla engizithungayo). Okunye engikufisayo wukukhula eKZN, ngisabalele eNkandla, Eshowe, oLundi, njalonjalo,” kuphetha uNksz uNtuli.

Uphawu lweSkyee Blue wuphaphe, athi “lumele inkululeko, lusho ukuthi akukho okungenzeki, lweqa imingcele”.

Facebook: skyee blue 

Instagram: skyeeblue6

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page