UNkk uNomusa Mazibuko, umnikazi wamaVisit-Vakasha Guest Lodge aseMalahleni, eMpumalanga

Izithombe: wuFacebook

Owaqala ngebhizinisi lezinwele namuhla usewugalagala  kwezokuvakasha kanti usevulele inqwaba amathuba omsebenzi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

SEKUFANA nephupho ukuthi uke wapatanisa ezama ukwenelisa izivakashi usomabhizinisi osenezindawo zokulala ezindaweni ezintathu eMalahleni, eMpumalanga.

UNkk uNomusa Mazibuko ungumnikazi wamaVisit-Vakasha Guest Lodge. Ngenkathi ephendula umuzi wakhe indawo yezivakashi, wayengazi ukuthi uyogcina ehlonishwa kulo mkhakha, asehlabane ngezindondo kuwo. 

UNkk uMazibuko, oneminyaka ewu-64, usevulele amathuba omsebenzi abantu abangaphezu kuka-100. Ngaphandle kwebhizinisi lezokuvakasha, uphinde abe nelokuhlanza.

“Ngaqala ngebhizinisi lezinwele, ngavula i-salon ngo-1987. Ngabuye ngaqala elokuhlanza, okumanje lisasebenza. 

“Okungidonsele ebhizinisini lezokuvakasha wukuthi ngathola umsebenzi wokuhlanza eTsogo Sun, ngathatheka ngibona izindawo zabo zokulala,” kulanda yena.

Uthe wenza ucwaningo ngebhizinisi lezokuvakasha, kanti ngemva kwaloko kwamthatha iminyaka eyishumi ukufeza iphupho.

“Ngaqala ngaqashisa ngezindawo zokuhlala abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme ngo-2007. Ngenkathi ngiqala nganginezindlu zokulala eziwu-8,” kusho uNkk uMazibuko.

Akasikhohlwa isehlakalo esamehlela eqala ukufikelwa yizivakashi, nokho esesiyihlaya namuhla. “Omunye wezisebenzi zami wenza iphutha, wemukela izivakashi ezingaphezu kwesibalo semibhede. Ngasheshe ngacabanga isu masinyane. Ngaphuthuma kwami, ngalungisa kahle amakamelo, ngazithuthela (izivakashi) khona, ngazitshela ukuthi elinye yigatsha lethu leVisit-Vakasha,” kukhumbula yena ehleka.

Nokho wayengazi ukuthi leso sehlakalo sizozala elinye igatsha okwangempela njengoba lowo muzi egcine ewuphendula indawo yezivakashi. 

I-Visit-Vakasha Guest Lodge 1, aqala ngayo

Wabuye wathenga enye indawo, wayenza indawo yesithathu. Izindawo zakhe uziqambe ngokulandelana kokuvulwa kwazo njengoba kukhona iVisit-Vakasha 1, 2 no-3. Lezi zindawo sezinamagumbi awu-80 sezizonke. 

Kukhona nezindawo zemihlangano, athe kwakungamagaraji ezimoto akwakhe. Uthe iVisit-Vakasha 3 ihlukile kwamanye ngoba yamukela abasuke bezohlala isikhathi eside ngenxa yomsebenzi. 

Uthi njengoba indawo iseduze nezimayini zamalahle, izivakashi eziningi ezisuke zizolala ngokomsebenzi. Uphinde abe nobudlelwano nezimayini azisiza ngebhizinisi lokuhlanza. Kukhona nebhizinisi lokupheka, athe kuyenzeka liphekele izivakashi eziwu-1 000 ngosuku.

Wake washayeka ebhizinisini njengabanye osomabhizinisi. Ngo-2010 ngesikhathi kunedumela leNdebe Yomhlaba, wasebenzisa imali enkulu elungisa izindawo zakhe. Wayenethemba lokuthi uzothola izivakashi ezifikele ukuzobuka ibhola kanti uzosala encela isithupha. 

“Kwadingeka nginciphise izisebenzi, ngizama ukonga imali. Sacishe sawa kodwa ngaqinisela, labuye lasimama ibhizinisi,” kusho yena, lo somabhizinisi oseke wahlabana kabili kumaLilizela Tourism Awards.

UNkk uMazibuko, oshonelwe wumyeni wakhe ngo-2019, usefake indodana yakhe ebhizinisini. Uthe wayevele emtshelile umyeni ukuthi akafuni ukusebenza aze agobe iqolo. Indodana yakhe uMnu uNqobi Mazibuko uqale ukuyidedela ngonyaka odlule kubheduka i-COVID 19 njengoba yena bekumele azivalele ekhaya ngenxa yobudala.

Okunye ngaye:

  • Wake waba wuthisha;
  • Uwumbhali wencwadi ethi Enterpreneur Awaken With A Drive;
  • Usebenza nezinhlangano zomphakathi ukulwa nezidakamizwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page