UMNYANGO wezeziMali neBhange loMbuso sebezichithile izinsolo ezenziwe wuMnu uTokyo Sexwale othe kunezigidigidi zemali ezanikelelwa iNingizimu Afrika ukuze zilekelele umphakathi kodwa esezinyamalele. USexwale uthe lezi zizumbulu zafakwa ebhange lombuso ngoba zanikelwa ziqhamuka phesheya. UmNyango wezeziMali neBhange loMbuso bathe sebake bamchazela uSexwale ukuthi loku yinto engekho kanti bacabanga ukuthi yimizamo yokuqola abantu. Bathe uSexwale akayena umuntu wokuqala odumile oseke wabuza ngale mali-mbumbulu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page