I-ABSA isiqoke uMnu uJason Quinn njengebamba lesikhulu esiphezulu ngemva kokushiya kukaMnu uDaniel Mminele. Leli bhange lithe uMminele uzogcina ekupheleni kuka-Ephreli ngemva kokungaboni ngaso linye ngomkhombandlela okumele ulandelwe nangezindaba ezithinta uguquko endleleni okwenziwa ngayo izinto kule nkampani.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page