UNksz uBongiwe Thela weToda Products, umsunguli webhizinisini le-branding

Izithombe: Zithunyelwe

Ungomunye wosomabhizinisi ababone ithuba ngokudingeka kwezifonyo ngenxa yeCOVID-19. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

UFUKULWE wukubheduka kweCOVID-19 usomabhizinisi    osemncane waseMalahleni, eMpumalanga, odayisa izifonyo zokuzivikela kuleli gciwane.

UNksz uBongiwe Thela, oneminyaka ewu-24, wasungula ibhizinisi eligxile kwi-branding iToda Products ngo-2016. Wayenza izifundo zeBusiness Management eNkangala TVET College ngesikhathi eqala ibhizinisi.

Uthi waqala edayisa ojeke nezinkomishi, engazi ukuthi uzogcina enebhizinisi le-branding. Eyebhizinisi le-branding iqale ukugqama ngesikhathi ecelwa yikhasimende ukuthi alibhalele izinkomishi. Kwadingeka ukuthi afune inkampani azosebenzisana nayo kwi-branding njengoba yena engakabi nayo imishini yokubhala.

Yize ekhala ngokuthi kukhulu ukuncintisana kuleli bhizinisi ngoba kunezinkampani ezinkulu ezikade zaqala, uwubonile umehluko ngonyaka odlule. Ukuhlasela kweCOVID-19 kwenze ukuthi naye aqinise kakhulu ekudayiseni izifonyo ezibhaliwe nezinye izivikelo. Uthi amakhasimende amaningi ezinkampani ezahlukene abefuna izivikelo ezibhaliwe.

“Akulona ibhizinisi elilula leli ngoba sibaningi esenza umsebenzi ofanayo. Kuthatha isikhathi ukuthi amakhasimende amasha akwethembe. Ngaphambi kokuvalwa kwezwe bengifukulwa kakhulu nayizinkampani ebezenza imicimbi, zithenge izipho ezibhaliwe kimina,” kusho yena.

Eminye yemikhiqizo yeToda Products

Ngezipho abazilungisela amakhasimende, uthi kuya ngokuthi amakhasimende afunani kodwa babhala amapeni, izigubhu zamanzi, izikhwama nokunye.

Phakathi kwezinselelo azibalile, uthi amakhasimende nezinkampani eziningi azikayenzi imicimbi, okusho ukuthi azithengwa izipho njengokujwayelekile.

Ngaphandle kwemicimbi, izinkampani zizama ngayo yonke indlela ukonga imali. Okumsiza kakhulu ngamakhasimende afuna ukubhalelwa imifaniswano yomsebenzi.

“Ukuzenzela yonke into kuleli bhizinisi kudinga imali enkulu. Imishini iyabiza, okusho ukuthi uma ungakabi nayo eyakho, uthembela kwabanye. Kwakona ukuba nemishini kuphela akwanele ngoba udinga nabantu abakwazi ukuyisebenzisa, abaqeqeshiwe,” kuqhuba uNksz uThela.

Eqala ibhizinisi wasebenzisa uR1 000, ethenga izinkomishi nojeke. Uthi isibindi sokuqala ibhizinisi wasithola kumalume owusomabhizinisi.

“Bengineminyaka ewu-20 ngiqala ibhizinisi futhi ngingakaze ngisebenze. Konke bengikufunda endleleni, umalume engikhuthaza futhi engichushisa. Kudingeke ngihambele imicimbi eminingi yokuqeqesha osomabhizinisi ukuze ngiqine ukhakhayi,” kusho yena.

Amakhasimende akhe awekho eMpumalanga kuphela kodwa akhona nakwezinye izifundazwe ngoba uyakwazi nokuthumela impahla ngeposi.

Facebook: Toda Products

Instagram: Toda Products

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page