Ngemva kokubonisana nomNyango wezeziMali, iBhange loMbuso neBank Association of South Africa bavumelene ngokwelula isikhathi seLoan Guarantee Scheme (iLGS) izinyanga ezintathu kuze kube mhla ka-7 kuJulayi 2020. I-LGS yamenyezelwa wuMengameli uMnu uCyril Ramaphosa mhla ka-21 ku-Ephreli 2021 ngokohlelo lokuzama ukuvuselela umnotho i-Economic Stimulus Package ngenhloso yokweseka amabhizinisi amancane ayebhekene nobunzima ngenxa yomphumela weCOVID-19. Kuze kube manje amabhenki aseboleke amabhizinisi awu-14 827 imali ewuR18,16 billion. Nokho lolu hlelo alubanga yimpumelelo njengoba bekuhleliwe njengoba izinkampani eziningi ezishayekile zingabanga nkamunkamu ukuboleka imali ngenxa yokwesaba ukucwila ezikweletini. Ukululwa kohlelo lokubolekisa kuzokwenza ukuthi kusongwe izinto ngendlela. Lolu hlelo luzokwenza ukuthi kubolekwe bonke abafaka izicelo kusukela esikhathini sokwelulwa kwalo kuye kuze kuphele iminyaka emihlanu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page