UNgqongqoshe wezeziMali uTito Mboweni, ngemva kokuboniswa yiPrudential Authority (iPA), uvume ukuthi i-Access Bank Plc ibe ngabanikazi abasha beGrobank. I-Access Bank yibhange laseNigeria elitholakala i-Afrika yonke, i-United Kingdom ne-Asia. I-PA nomNyango wezeziMali ngemva kokuhlola izinto banelisekile ukuthi loku kuzosiza iGrobank nabafake imali kuyona. Loku kuzokwenzeka izigaba ezimbili. Okokuqala kuzothinta amasheya obunikazi obuwu-48.95%, kuthi obesibili kube ngabamasheya ajwayelekile eGrobank acela ku-90.35%. I-Grobank izoshintsha igama ibizwe nge-Access Bank (South Africa) Limited. Imbangela yalolu shintsho ebunikazini beGrobank kube yisifiso sePA nabaphathi beGrobank ukuvikela leli bhange nabantu abafake imali kulona ngemva kobunzima ebelibhekene nabo. UNgqongqoshe uthe: “Siyethemba ukuthi abanikazi abasha bazoxhumana nabantu abafake izimali nabatshalimali ngokushesha. Silifisela inhlanhla enkulu leli bhange nabanikazi balo abasha.”

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page