OQONDENE nokusongwa kwezindaba zebhange elawa iVBS Mutual Bank, uMnu u-Anoosh Rooplal, ukhumbuze ababenemali efinyelela kuR100 000 kuleli bhange ukuthi bangayikhipha imali yabo eNedbank kuze kube mhla ka-8 kuJulayi. Lolu yilona suku okuzophela ngalo lesi sivumelwano esesineminyaka emithathu phakathi kukaRooplal, iPrudential Authority neNedbank. Kuma-akhawunti awu-18 300, awu-17 750 enani likaR260 million athuthelwa eNedbank, kanti u-98% wabantu usuwayilanda imali yawo. Kukhona awu-3 773 abantu ababenemali ewuR100 nangaphansi avalwa ngenxa yezindleko. Isiyonke imali kulama akhawunti yayiwuR105 000 kodwa nabanikazi bawo banelungelo lokuyifuna imali yabo kuze kube mhla ka-8 kuJulayi 8. Kusanda kuthuthelwa amanye ama-akhawunti awu-370 anoR3.7 million.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page