UNksz uKedibone Mokobodi
UNksz uKedibone Mokobodi, umnikazi weKedi’s Handcrafted Cosmetics yasePitoli, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Iphoyisa ligcine lifeze iphupho leminyaka lokuba nebhizinisi lezimonyo. Lixoxe noZANELE MTHETHWA

KUNGENZEKA ukuthi ungomunye wabantu abangakaze bamatanise iphoyisa nomkhakha wezimonyo nobuhle. Amaphoyisa, ngisho awesifazane, athathwa njengabantu abadle ngemisebenzi yezikhwepha.

Uma nawe ubucabanga kanjalo, uNksz uKedibone Mokobodi uzokwenza ucabange ngenye indlela. Leli phoyisa lomgwaqo elisebenza kuMasipala ePitoli, eGauteng, lisungule ibhizinisi lemikhiqizo yezimonyo iKedi’s Handcrafted Cosmetics.

Uma engekho emsebenzini wokubheka izephulamthetho emgwaqweni, uNksz uMokobodi usiza abanenkinga yesikhumba. Imikhiziqo ayidayisayo uyazikhiziqela yona ngamakhambi emvelo.

“Ngikhulele endaweni esemakhaya eMolefi, bude buduze nasePolokwane, eLimpopo. Kusukela ngisemncane bengivele ngithanda ukwazi kabanzi ngezimonyo. Ngangibona kungeke kube yiphupho elingafezeka ukungena kulo mkhakha ngoba indawo engikhulele kuyona isilele emuva ngakho konke,” kulanda yena.

Ubonga ukuqeqeshelwa umsebenzi wobuphoyisa okumbeke ePitoli, wakwazi nokuqala izindlela zokuthola ulwazi kwezezimonyo. Ngenxa yentshisekelo yokungena kuleli bhizizinisi, uthi kwadingeka ukuthi abhalisele izifundo online. Ubuye wazenzela nocwaningo lokuthi angazihlanganisela kanjani izimonyo.

“Ngaqala ngazisebenzisela mina izimonyo zami. Abantu bebencoma isikhumba sami esihle, ngibatshele ngemfihlo yemikhiqizo yami. Loku kwanginika ithemba lokuthi iyasebenza. Kuthe sengiqede ukufunda, ngaqala ngadayisela nabantu,” kusho uNksz uMokobodi.

Ukwenza imikhiqizo yakhe uhlanganisa amakhambi anjengezimbali, amafutha emvelo, namagxolo ezihlahla.

“Ngaqeda ukufunda ngo-2018, imikhiqizo yami yahlolwa ukubheka izinga le-pH balance, yaphasa. Kumanje ngilinde isitifiketi esizongigunyaza ukuthi ngiyifake nasezitolo imikhiqizo,” kwengeza yena.

Ezinhlotsheni zomkhiqizo wakhe kukhona insipho, okokugcoba umzimba nobuso nama-face scrub. Uphinde azikhiqizele ama-sanitiser, athi yiwona afukule ibhizinisi kakhulu ngenkathi kubheduka iCOVID-19.

Eminye yemikhiqizo yaseKedi’s Cosmetics
Eminye yemikhiqizo yaseKedi’s Cosmetics

Kuthe uma abantu beyithanda imikhiqizo yakhe yesikhumba, wangena nasekwenzeni i-facial treatment. Uthi kwabanye bekuthatha isikhathi ukubona umehluko ngemva kokusebenzisa imikhiqizo yakhe. Obekwenza loko wukuthi bekudingeka benze i-facial treatment kuqala.

UNksz uMokobodi enza ikhasimende i-facial treatment
UNksz uMokobodi enza ikhasimende i-facial treatment

Uvule indawo lapho esebenzela khona ePitoli. Uthi ibhizinisi alishayisani nomsebenzi ngoba amakhasimende ayabhuka.

Ukuqala ibhizinisi kwadingeka ukuthi ahlukane nemali engaphezu kukaR200 000.

“Kunezikhathi lapho bengisala ngingenayo imali, ngizama ukuphemba ibhizinisi. Bengisebenzisa umholo wami wonke, ngiphinde ngiboleke enye imali,” kusho yena.

Ukhala ngokumba eqolo kwezithako zemikhiqizo ayisebenzisayo kanti nomshini wokuzihlanganisa uyabiza. Isifiso sakhe esikhulu wukudayisa imikhiqizo ngamabhokisi amakhulu, ingene nasezitolo. Ufisa nokuqeqesha abanye kulo mkhakha.

Facebook: Kedi Cosmetics

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page